Банкеръ Daily

Общество и политика

Социалното министерство планира 22% ръст на месечната помощ за отопление

Значително увеличение на размера на целевата помощ за отопление се предлага с проект за промени на Наредбата за условията и реда за отпускане на целевата помощ за отопление, внесен за обществено обсъждане от социалния министър Бисер Петков. Промените целят осигуряване на по-добра социална закрила на най-уязвимите групи чрез усъвършенстване на механизма за подпомагане, който включва както разширяване на обхвата на подпомаганите лица и семейства, така и увеличаване на размера на помощта.

Очакваните резултати са да се осигури по-ефикасна социална подкрепа на повече лица и семейства от уязвимите групи, които се нуждаят от помощта на държавата, да се стимулира отговорното родителство по отношение на образованието на децата и да се осигури по-добра целенасоченост и ефективно разходване на публичните финансови средства, както и да се отговори на специфичната препоръка 3 отправена към България от ЕК.

Текстът е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), като срокът за дебати по него е до 10 юни.

Увеличението на размера ще стане чрез нарастване на киловатчасовете електроенергия, въз основа на които се определя този размер. Досегашната база от 385 киловатчаса (280 киловатчаса дневна/105 киловатчаса нощна) се увеличава на 500 киловатчаса (300 киловатчаса дневна/200 киловатчаса нощна енергия), се посочва в мотивите.

В резултат на това при действащите в момента цени помощта ще се увеличи месечно от 74,83 лв. на 91,10 лв. , или с 22%.

Очаква се обхватът на програмата за целево енергийно подпомагане да достигне около 255 хил. лица и семейства. През 2018 г. подпомаганите са били 210 хиляди.

Правителството осигури увеличение на бюджета на МТСП за изпълнение на социалната програма с 40,4 млн. лв. за 2019 г.

В рамките на този бюджет ще се осигури повишаване на доходната граница за включване в програмата средно с 15,5 на сто, като най-голямо е увеличението за най-рисковите групи - възрастните хора и особено тези от тях, които живеят сами, хората с увреждания и родителите, отглеждащи сами децата си, които са включени в образователния процес, се посочва в мотивите към проекта.

Предлаганите промени са ресурсно осигурени. Освен реализиране на конкретните цели на програмата за целево енергийно подпомагане в съответствие със Закона за социално подпомагане, те ще съдействат и за по-ефективната борба с бедността, пише още в мотивите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във