Банкеръ Daily

Общество и политика

Социални работници стачкуват за 40% увеличение на основната им заплата

Днес от 10.00 до 11.00 ч социални работници и служители от 35 дирекции "Социално подпомагане" в цялата страна стачкуваха с основно искане за 40% базово увеличение на основната им работна заплата. Стачката бе организирана от Националния синдикат на административните служители към КТ "Подкрепа".

Председателят на синдиката на социалните работници към КТ "Подкрепа" Кремена Атанасова обясни, че в момента колегите й биват назначавани с брутна заплата в размер на 650 лв. Другите искания на служителите в социалните институции са парите им за работно облекло да не са по-малко от 450 лева годишно и назначаването на служители да сатва само, ако са с бакалавърска степен.

За следващата година държавата е предвидила увеличение на заплатите с 10%. Социалното министерство е поискало допълнителните 5 милиона лева за това. Ако ги получи, заплатите на социалните работници ще се повишат с 15%.

На фона на протестите се проведе и семинар за популяризиране на Националния кодекс за корпоративно управление и за повишаване на информираността за ползите от корпоративната социална отговорност.

Стратегията за корпоративна социална отговорност е неразделна част от политиките на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и ще се координира и с мерки от други стратегически документи в областта на развитие на човешките ресурси, заетостта, демографската политика, опазване на околната среда, образованието и др. Това каза зам.-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова на семинара.

Султанка Петрова заяви също, че социално отговорното предприемаческо поведение следва да се изгражда в тясно сътрудничество между бизнеса, синдикатите, публичната администрация и неправителствените организации. 

В заключение зам.-министър Петрова заяви, че разработването на самата стратегия е в отговор на Управленската програма на българското правителство 2017-2021 г. и политическата ангажираност за подобряване качеството на живот на населението и повишаване на доходите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във