Банкеръ Weekly

Общество и политика

СОЦИАЛИСТИТЕ - ДАНЪЧНИ ПАРТИЗАНИ

Два дни преди началото на четиридесет и третия конгрес на БСП от Бюджетната комисия на Народното събрание гръмна новината, че партията е данъчен фантом, защото няма задължителната за всички юридически лица данъчна регистрация. Според закона всички фирми, както и партиите трябва да се регистрират в данъчната служба най-късно четиринадесет дни след съдебното решение, за да получат данъчните си номера. Срокът, до който БСП е трябвало да направи това, е изтекъл на 16.09.1993 година.


И тъй като политическите партии са организации с идеална цел и не развиват стопанска дейност, те са освободени от плащането на данъци. Вероятно поради тази причина никой в държавната администрация досега не е забелязал пропуска на най-голямата и доскоро управляваща политическа сила. Нарушението е констатирано съвсем наскоро, и то случайно, от Службата за предотвратяване и разкриване на данъчни нарушения към Министерството на финансите. На 7 април 1998 г. данъчните органи са изпратили писмо до Позитано 20, за да уведомят ръководството на партията за неизпълненото задължение и да изискат регистрацията да бъде направена до седем дни. Вместо това обаче след изтичането на посочения срок, на 17 април, централата на БСП връща отговор с молба срокът да бъде отложен до завършването на обявения за първи, втори и трети май партиен конгрес. Така че и в този момент БСП все още е фантом за данъчните служби.


След отказа на социалистите Службата за предотвратяване и разкриване на данъчни нарушения е изпратила до финансовия министър Муравей Радев докладна записка, в която настоява той да упражни правото си и да бъдат разкрити всички сметки на БСП в частни и държавни банки. Тази мярка обаче е крайна и според специалисти се предприема само когато има сериозни съмнения за значителни злоупотреби или престъпление. Малко вероятно е Муравей Радев да разпореди подобен акт, защото трудно би избегнал обвинението, че го прави по политически подбуди.


Нищо чудно финалът на цялата история да приключи с плащането на някоя незначителна сума във вид на административна глоба. Според сегашния закон тя трябва да бъде до 400 000 лева. Но ако социалистите и данъчните се позабавят само още няколко месеца - до 16 септември 1998 г., ще изтече дори петгодишният давностен срок за извършеното нарушение и в крайна сметка БСП може да си спести и парите за глоба. Какви могат да бъдат следващите санкции при подобно развитие на ситуацията, ще решават компетентните лица.


Сегашното разкритие обаче поставя пред обществото и пред държавното управление въпроси, които са прекалено болезнени и прекалено сериозни, за да бъдат премълчани. Нормално е най-напред да се запитаме в каква държава живеем и колко ефективен е фискът й, щом най-голямата и доскоро управляваща партия може цели пет години да съществува в дълбока данъчна нелегалност?


Голяма част от останалите въпроси са свързани с това, кой печели, какво печели и как печели от тази продължителна нелегалност? Кой губи, е ясно на всички.


Според едно от обясненията целта на невинния пропуск е да се запазят в тайна банковите сметки на партията. Законът пък категорично изисква от регистрираните юридически лица да декларират банковите си сметки пред данъчните служби. БСП не го е направила.


Пак според законодателството, но това за банките, при откриване на банкови сметки на юридически лица задължително се изискват данни и за данъчният им номер. Без него не може да мине дори едно обикновено плащане на Данък социално осигуряване или Данък общ доход. Твърде вероятно е сметките на БСП да са открити много преди влизането на новия Закон за банките в сила, но от първи януари всички банки приканиха старите си клиенти да попълнят необходимите документи. Социалистическата партия явно се е въздържала да се отзове на тази покана. Пита се тогава обслужват ли се все още сметките й и на какво основание? Или социалистите по навик ще продължат да живеят над закона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във