Банкеръ Weekly

Общество и политика

СМЪРТОНОСНО ОРЪЖИЕ ЛИ ПОРАЗИ АКЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ BLUE CHIPS?


Търговията на фондовата борса и през тази седмица
остана изключително вяла, като се изключат няколко блокови сделки,
които напомпваха иначе изсъхналия от безпаричие дневен оборот
на борсата. Сделките с акции на българските Blue chips
имаха по-скоро символичен характер и отново показаха как крехкият
български капиталов пазар може да бъде манипулиран без особени
главоболия. Индексът на тридесетте най-търгувани позиции на УОРБЪРГ
се понижи с 4.09%, а този на 10-те компании - с 10.14 процента.
Отдръпването на портфейлни инвеститори от фондовия борси се отрази
и в сривовете на някои от световните борсови индекси. След като
миналата седмица щатската валута достигна нива от 1.64 спрямо
марката, едновременно паднаха стойностите на индустриалния индекс
на Dow Jons и Германския DAX, Nikkey също отбелязаха едни от най-ниските
си нива.


Българският капиталов пазар не остана встрани от
тези събития. Чуждестранните инвеститори станаха изключително
предпазливи към борсовата търговия и предпочетоха да продадат
акции, включително - на смущаващо ниски цени.


През тази седмица книжата на Булгартабак Холдинг
достигнаха едни от най-ниските си нива. Спадът се получи, след
като чуждестранни портфейлни инвеститори, които не дочакаха да
видят дългоочаквания консолидиран баланс на дружеството, продадоха
акции на тютюневия гигант. Очаква се през тази седмица акциите
на Булгартабак Холдинг да се търгуват на цени около
25 000 лв.


Символичните сделки с акциите на Полимери
показаха, че засега интерес към дружеството проявява крайно ограничен
търговци, чиято единствена цел е да намалят цената на тези книжа.
Чрез кросови манипулации акциите на девненското дружество олекнаха
до 8993 лева. Книжата на Полимери ще продължат да
отстъпват от котировките си и през тази седмица. Вероятно принос
за тази тенденция има лошата конюнктура на пазарите за основната
суровина, с която работи предприятието - цената на дихлоретана
е паднала от 300 на 110 щ. долара за една година, а перспективите
за промяна на това положение не са никак розови. През изминалата
седмица по сигнал на Българска Холдингова Компания,
която държи 17% от капитала на дружеството, икономическата полиция
започна проверка в предприятието - възникнали са съмнения за злоупотреби
от страна на основния акционер в Полимери - АКБ-Корпорация,
която притежава 60.2% от капитала.


Акциите на Кремиковци продължиха да отстъпват
от цената си и в края на седмицата се купуваха по 3050 лева. Вероятно
поевтиняването на тези книжа се п овлия от решението на общото
събрание да не се раздават дивиденти за тази година, както и на
изявленията на изпълнителния директор на дружеството Дилян Димитров,
че при определени условия Кремиковци може да фалира
за два месеца.


През цялата седмица книжата на Солвей-Соди
бяха сред най-търгуваните на пода на борсата. Бяха разменени общо
12 664 акции на девненското дружество. В края на седмицата чрез
кросова сделка цената на акциите на Солвей-Соди е
напомпана до 26 344 лева. Подобни манипулации обаче
рядко впечатляват играчите на пазара - в момента те не са склонни
да купуват тези книжа за повече от 13 000 лева. Вероятно това
ще бъде реалната им цена през тази седмица (без, разбира се, да
се вземат предвид евентуалните кросови сделки.


Акциите на Биовет Пещера поевтиняха до
30 000 лева. Вероятно книжата на фармацевтичното дружество са
сред малкото, заредени с потенциал за поскъпване, като се има
предвид обявлението на Агенцията за приватизация от тази седмица,
че ще иска от бъдещия купувач на 51% от капитала на дружеството
по 26 щ. дол. за всяка акция. Книжата на Биовет бяха
сред малкото, чиято цена не се повлия от руската криза - голяма
част от продажбите на фармацевтичното предприятието са в Западна
Европа. Не така изглежда обаче картинката при акциите на Химко
- те поевтиняха до 4000 лева. Вероятно през тази седмица тази
котировка ще изглежда повече от оптимистична, като се знае, че
инвеститорите не са склонни да купуват на цени, по-високи от 3100
лева. Фактът, че срокът за подаване на оферта за покупка на на
57% от капитала на Химко за 36.1 млн. щ. дол. изтече
тази седмица, но не се появи нито един кандидат, може да предизвика
панически продажби на акциите на врачанския торов завод. Агенцията
за приватизация твърди, че интерес са проявили двама чуждестранни
купувачи, но не смогнали да подготвят офертите си през едномесечния
срок. Срокът за пореден път да бъде удължен с още 30 дни, при
което според експерти цената ще падне под исканите от агенцията
36.1 млн. щ. долара.


Миналата седмица на борсата Петрол холдинг
груп продаде 61 364 акции на Новотел Европа
на цена 27 267 лева. Пакетът е предназначен за краен клиент. Въпреки
ниската цена, при която е реализирана тази сделка, предлагането
на книжа от Новотел Европа остана срещу 54 000 лв.
за акция.


На официалния пазар С на борсата акциите
на Доверие Холдинг поскъпваха с разрешените 5%, като
в края на седмицата достигнаха 3100 лева.


През изминалата седмица съвета на директорите на
БФБ взе решение да допусне от 12 октомври експриватизационния
фонд АКБ-Форес, сега АКБ Корпорация, на
официалния пазар на сегмент С. За вторична търговия
ще бъдат предложени 2 843 483 акции на холдинга. На заседанието
на СД на фондовата борса бе взето и решение редовното общо събрание
на БФБ-София да се проведе на 13 ноември 1998 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във