Банкеръ Daily

Общество и политика

Сметната палата отново напомни на партиите за финансовите отчети

Сметната палата напомни на политическите партии, че срокът за подаване на финансовите им отчети за 2020г. изтича на 31 март 2021 г.одина.

Два дни преди крайния срок само 56 партии от 130 партии, които са задължени да представят отчетите си пред Сметната палата, са го направили.

Когато годишните финансови отчети и декларациите със списък на дарителите не са представени в срок, партиите могат да бъдат глобени с имуществена санкция в размер от 5 хил. до 10 хил. лева. Освен това те могат да загубят правото си на държавна субсидия до провеждането на следващи избори за народни представители.  Друга опция предвижда възможността Софийският градски съд да постанови разпускане на политическата партия, когато не са представени в Сметната палата годишни финансови отчети за две последователни години.

Съгласно Закона за политическите партии годишен финансов отчет, който не отговаря на изискванията относно формата, съдържанието и начина на представянето му, както и когато не е придружен с декларацията със списъка на дарителите, се смята за неподаден.

До 15 април Сметната палата ще публикува на интернет страницата си представените от политическите партии финансови отчети за 2020 г. и списъците на дарителите им, наименованията на партиите, които не са подали отчети в срок, както и списък на партиите, получили държавна субсидия през предходната година.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във