Банкеръ Daily

Общество и политика

Служебният кабинет одобри удължаването на Бюджет 2022

Правителството предлага на Народното събрание да одобри проект за продължаване на действието на разпоредбите на Закона за държавния бюджет, Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година.

Тази мярка ще е в сила до приемането на бюджетните закони за 2023 година.

При липсата на приет до 31 октомври законопроект за държавния бюджет, основните въпроси се уреждат по Закона за публичните финанси. Става дума за начина на събирането на приходи, предоставянето на трансфери и поемането на държавен дълг, при който се отчитат влезли в сила актове на Народното събрание и на Министерския съвет.

Тъй като за съставянето на бюджетната рамка се изисква да бъдат отразени приоритетите, допусканията за развитие на политиките и основните цели на фискалната политика, служебното правителство е поставено пред невъзможността да се ангажира с внасянето на проектобюджет за 2023 г. със средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023-2025 година.

Въпреки това екипът на Гълъб Донев е разработил разчети за бюджетната рамка за 2023 г. при различни допускания, но ги смята за неподходящи за предлагане в така създалата се политическа ситуация. Приема, че благоразумната логика предполага в настоящата реалност да не се внасят в парламента основните бюджетни закони за 2023 г., като оставя този безспорно най-важен въпрос за решаване от редовно избрано правителство.

С оглед създаването на предпоставки за осигуряване на финансирането на социални помощи и извършването на други плащания, размерите на които се определят с годишните бюджетни закони, се предлага уредба. С нея се постига правна сигурност и гарантиране правата и законните интереси на гражданите за прилагане на специалните закони, уреждащи специфични обществени отношения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във