Банкеръ Weekly

Общество и политика

СЛЕДСТВИЕТО ИСКА СЪД ЗА ШЕСТИМА БАНКЕРИ ОТ БЗК

Шестима бивши шефове от Банката за земеделски кредит (БЗК) трябва да отговарят по обвинения за длъжностни престъпления, извършени лично и в съучастие един с друг. Това е мнението на следователите от Специализираната следствена служба, работили по делото за фалита на БЗК, научи в.БАНКЕРЪ от високопоставен източник от Върховната касационна прокуратура. Материалите по делото са предадени на Софийската градска прокуратура в края на миналата седмица за изготвяне на обвинителен акт. Според документите бившият председател на БЗК Атанас Тилев, неговият заместник Янко Янев и бившите изпълнителни директори Павел Даскалов, Ангел Станков, Михаил Желязков и Дончо Кючуков със своите действия и груби нарушения на банковите разпоредби са довели банката до технически фалит, от който са настъпили значителни вредни последици. Имущественият им размер към 31.05.1997 г. е общо 97 597 531 420 (деветдесет и седем милиарда петстотин деветдесет и седем милиона петстотин тридесет и една хиляди четиристотин и двадесет) неденоминирани лева. От тази сума само размерът на вредите от инкриминираните кредити е 27 759 646.37 щ. долара и 1 055 139 г. марки.


От обвиняемите Тилев, Янев, Даскалов, Станков, Кючуков и Желязков ще се търси наказателна отговорност по чл.282, ал.3 от Наказателния кодекс (НК), според който наказанието е затвор от три до десет години.


Следователите смятат, че шестимата обвиняеми са нарушили правата и интересите на вложителите в БЗК, които към момента на обявяването й в несъстоятелност - 18 юли 1997 г., са 26 390 броя физически лица и 9908 броя юридически лица. Сумата на техните влогове към тази дата се равнява на 16 171 811 деноминирани лева и 166 066 474.3047 щ. долара. Съгласно действащия по онова време Закон за държавна защита на влоговете и сметките в търговските банки държавният бюджет е изплатил на засегнатите лица 52 823 250 674 неденоминирани лева.


Източник от прокуратурата, пожелал анонимност, съобщи, че от събраните по делото гласни и писмени доказателства по безспорен начин се доказвала престъпната дейност на Атанас Тилев и Янко Янев. Самият

Янев обаче не се признавал за виновен

по повдигнатите му обвинения.


Разследването по делото за фалита на БЗК - създадена от Андрей Луканов и получила най-големи привилегии по онова време, която по-късно захрани и кръга Орион, обхващало периода 1993-1995 година. Източник, познаващ делото, твърди, че именно през този период Янев, Даскалов, Станков, Тилев, Кючуков и Желязков системно са нарушавали законовите и подзаконовите актове, регламентиращи кредитната дейност на търговските банки, включително и тези на БЗК. Друг е въпросът

дали такова ще е и становището на съда

Шестимата бивши мениджъри на БЗК са обвиняеми за това, че при разрешаването на кредитните сделки не са изисквали от клиентите документи за съдебна регистрация, учредителни договори или устави, както и всички направени изменения по тях. Това е констатирало разследването, посочвайки като примери фирмите Шогун комерс, Имекс, Дару АГ и др. Особено внимание заслужавали отпуснатите и необслужвани кредити и на други дружествата: Солид 18, Солекс, Колонел, Ирис 92, Когари.

Заключението на следователите е

че кредитите са гарантирани с недостатъчни по вид, стойност и ликвидност обезпечения, съобразно чл. 36 от ЗБКД. Отпускани са заеми, обезпечени с предварителни договори за учредяване на ипотека на недвижима собственост, на база на които е трябвало да се учредят ипотеки, но... само в случай на просрочие по лихви и погасителни вноски. А това според следователите не можело да се приеме за реално обезпечение (Колонел). В отделни случаи за обезпечение са приемани записи на заповед, издадени от самите кредитополучатели, без авал или поръчителство от банки. Следствието смята, че тези записи улесняват получаването на изпълнителен лист (при необходимост), но не могат да служат за обезпечение.


В редица случаи при управлението на кредитните сделки е установено неспазване на договорните условия. Посочва се, че съгласно условията на договора за кредит (за пример са дадени Шогун комерс и Когъри) забавените плащания не са отнесени в просрочие и не е начислена наказателна лихва за просрочие. Освен това в случая с Когъри било допуснато заличаване на ипотека, служеща за обезпечение по кредита, който пък е с просрочени главници и лихви.


Другото сериозно обвинение е, че

не бил осъществяван текущ контрол

върху състоянието на заложеното имущество: обезпеченията по отделни кредити били закупени с парите от самите кредити - става дума за стоки, някои от които с кратки срокове на годност и при това без да са застраховани.


На отделни клиенти са били разрешавани нови кредити, без да се отчита фактът, че старите им дългове са просрочени, което пък е способствало за натрупване на значителни по размер кредитни експозиции от просрочени главници и лихви. Това от своя страна довело до превишаване на кредитния риск, без да се отчитат разумните възможности за погасяване от страна на кредитополучателите.


Шестимата мениджъри по делото БКЗ са обвинени и за това, че са отпускали

кредити на икономически свързани лица

При разрешаването им обаче не са представяни уведомления за икономическата свързаност (по Приложение 1 и съобразно чл. 6, ал. 1 и 2 от Наредба N7 на БНБ). Такива декларации липсвали и в кредитните досиета. Като типичен случай за икономически свързани лица са посочени фирмите от приятелския кръг Орион - Ригел Комерс ООД, Рила къмпани ООД и ЕТ Веска Тихомирова, с обща балансова експозиция 181 418 000 неденоминирани лв. (към 31.03.95 г.). Друг такъв пример са близките на Атанас Тилев Албион ЕООД, Албион Кар ЕООД и Монтрей ЕООД с обща балансова експозиция 404 200 000 неденоминирани лева (към 31.03.95 г.), прехвърлена по-късно (на 28.04.1995 г.) на Коктрейд ООД чрез договор за заместване в дълг.


Шестимата обвиняеми бивши банкери от БЗК Янко Янев, Атанас Тилев, Ангел Станков, Михаил Желязков, Дончо Кючуков и Павел са изпращали молбите за кредит в дирекция Кредитиране само за техническо оформяне на вече разрешените кредити, като разрешенията са давани с резолюции върху молбите и указания какво да се направи. Инкриминираните кредити са отпускани, без да се проучат фирмите кредитополучатели, без проверка на залозите, без икономически обосновки, която практика е преобладавала най-вече при кредитите за групировката Дару и групировката Орион.

Продължилото близо пет години разследване

от Специализираната следствена служба приключи. Ако се стигне до съдебен процес, Тилев, независимо че е извън България, ще бъде съден задочно. По същата процедура пред съда ще застане и Дончо Кючуков, който според последни данни живее и работи в Германия. Обвиняемият Янко Янев категорично отказва да се признае за виновен по предявените срещу него обвинения и като се има предвид, че освен българско има и аржентинско гражданство, нищо чудно след последните изменения в Закона за прокуратурата да поиска да го защитава тамошен адвокат. Каквато възможност биха имали както Атанас Тилев, така и Дончо Кючуков.

Facebook logo
Бъдете с нас и във