Банкеръ Weekly

Общество и политика

СЛЕД ШЕСТ МЕСЕЦА ВСЕ ОЩЕ СЕ ОЧАКВАТ ... ДЕБЕЛИТЕ ПОРТФЕЙЛИ

Половин година след сключването на първата сделка (на 21 октомври 1997 г.), Българска фондова борса все още е явление с противоречиво съдържание.


В първите няколко месеца блоковата търговия бе водещият сегмент на борсовия пазар, макар че ту изпадаше в криза, ту се възраждаше.


След като на 21 април влязоха в сила промените в ЗЦКФБИД и ограниченията за свободното прехвърляне на акциите на публичните дружества отпаднаха, блоковата търговия в досегашния си вид се обезсмисля напълно. На заседанието си преди седмица директорите на борсата решиха до един месец да приключат всички заявени от членовете на БФБ блокови сделки. Те гласуваха и санкции за онези, които се бавят.


Миналата седмица бяха сключени 11 блокови сделки, но единствената по-интересна сред тях е продажбата на два пакета по около 40 000 акции на ловешката фирма Мелта-90. Консервното предприятие бе арена на доста боричкания между местни и национални финансови величия за дялове от него. Седемдесет процента от ловешката фирма бяха разиграни в масовата приватизация.


Рекордни 55 сделки бяха сключени на свободния пазар миналата седмица. Но важни транзакции така и не се сключиха за всичкото време, откакто съществува пазарът. Не дойдоха и така чаканите външни финансови благодетели. Затова обаче имаше и обективни причини: винкулираността на акциите, малките и неатрактивни пакети от ценни книжа и т.н. Скромното оживление, което бе почувствано, се отдава по-скоро на предположенията за срив на цените на търгуваните на пода акции. Не е тайна, че сумите, заплащани за придобиването на ценни книжа, са значително завишени. Но се плащат смело с тайната надежда, че някога по-късно ще могат да реализират спекулативна печалба. Мнозина бяха подведени от широко огласените предположения за скорошна чуждестранна финансова експанзия, която обаче не се състоя.


През миналата седмица на пода за първи път се появиха акциите на курорта Албена. Бяха продадени 2010 книжа по 16 050 лв. всяка. От големите предприятия се търгуваха книжата на Агрополихим - 479 книги на единична цена 21 500 лв., Химко - 158 акции на цена 44 703 лв., БТ Холдинг продаде 1000 акции по 53 523 лв., а Соди изтъргува 1020 акции при средна цена за една книга от 31 982 лева.


Софарма бе хитът на пода през миналата седмица - нейните акции се появиха за първи път в сряда, когато бяха продадени 27 книжа срещу 62 000 лв. за всяка. На следващия ден бяха продадени нови 71 акции, като цената скочи с 11.29% и достигна 67 937 лв., а в петък - последния борсов ден, акциите на софийското фармацефтично предприятие се търгуваха по 69 001 лева.


От гледна точка на продадените обеми интерес представляваше сделката с акциите на Формопласт на средна цена по 1404 лева. След едномесечна пауза на борсата отново се върнаха книжата на Шумен-БТ. Пакет от 10 000 броя бе продаден в сряда на цена от 19 000 лв. за акция, последваха още 10 000 акции през следващия ден на цена от 18 800 лева. В петък нови 3000 книжа смениха собствеността си срещу 18 500 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във