Банкеръ Weekly

Общество и политика

СЛЕД КУЛТУРАТА И МАШИНОСТРОЕНЕТО ДА СЕ ГОТВИ ВПК!

Пул Култура


включва седем изцяло държавни дружества: Пирин филм - Благоевград, Смолян филм - Смолян, Хасково филм - Хасково, Верея филм - Стара Загора, Отечество - София, издателски комплекс Христо Ботев - София, и Център по полиграфия - София.


Процедурата за приватизация на тези дружества бе открита още на 18 декември 1997 г. от Министерството на културата. Но три месеца по-късно заедно с още 50 предприятия те преминаха на подчинение на промишленото ведомство.


Пул машиностроене


Включва седем машиностроителни предприятия: Бреговски помпи - Брегово, Динамика АД - Кубрат, Маштех - Вятово, Металагро - Добрич, Прогрес - Ямбол, Медикотехника - Тополовград, и Поморие - Поморие.


Последните две търговски дружества са от системата на Военнопромишления комплекс, но не произвеждат специална продукция.

Пуловата приватизация от есента на миналата година се превърна в заразителен пример за това, как държавната собственост може да премине бързо в частни ръце и сега Агенцията за приватизация се кани да повтори операцията. (Друг е въпросът, че за някои консултантски фирми тя се оказа добра хранилка.) Министерството на промишлеността също реши да не изостава от новата мода. Неотдавна вицепремиерът и ресорен шеф на ведомството - Александър Божков, подписа заповедта за избор на инвестиционни посредници при продажбата на две групи предприятия, обединени в пул Култура и пул Машиностроене:


Експерти от Министерството на промишлеността обясняват, че тази форма на приватизация е предпочетена, за да се навакса изоставането в раздържавителния процес. Наистина надценихме възможностите си. Смятахме, че екипът ни е в състояние да изпълни приватизационната програма на промишленото министерство. Малко късно разбрахме, че със собствени усилия няма да се справим и затова решихме да използваме възможностите на консултантите, коментира заместник-министърът на промишлеността Едит Гетова. Пуловете са оформени така, че всяка група да обединява атрактивни и не толкова привлекателни предприятия, които биха могли да оцелеят само ако се продадат бързо.


Всъщност идеята да се използва посредник при приватизацията не е нова за промишленото министерство. Още през 1994 г. по предложение на Световната банка са били назначени трима международни консултанти, които е трябвало да продадат Емос - Ловеч, Свила - Хасково, и Бреза - Кърджали, срещу 350 хил. щ. долара общо, осигурени по японска кредитна линия. Според сключените договори 80% от хонорарите е трябвало да се изплатят поетапно - при представяне на правен анализ, оценка, изготвяне на бизнесстратегия и т.н. Четири години по-късно Свила все още е държавно предприятие, Бреза е обявено в ликвидация. Единствено Емос е преминало в частни ръце, но благодарение на масовата приватизация. А консултантите би трябвало да са доволни, тъй като са си получили възнаграждението, което и до днес виси като задължение на държавата.


Сега

консултантите няма да получават хонорара си предварително

Едва когато сключат успешна сделка, те ще получат процент от продажната цена на предприятието. Според чл.16 от Закона за приватизацията хонорарът не може да надхвърля 4% от тази цена. Така промишленото министерство си гарантира донякъде контрола върху дейността на консултантите. Ако обаче потенциалният купувач реши да плаща за придобивката си с облигации по ЗУНК или брейди облигации, максималното възнаграждение за консултанта няма да надхвърля 2% от сделката.

Уловката

В случай че поради огромните си задължения някое дружество бъде продадено на символична цена - да речем за един лев, консултантът отново ще получи максимум 4% от тази сума.


Все още не е ясен механизмът за определяне на хонорара на инвестиционния агент, когато той посредничи в работническо-мениджърска приватизация. И тъй като при нея стойността на сделката ще се изплаща в продължение на десет години, не е ясно дали и посредникът ще чака толкова време, за да получи хонорара си. До 29 май тази неяснота трябва да намери своя точен отговор, тъй като тогава е

крайният срок за приемане на оферти

от кандидатите за инвестиционни посредници. След това в продължение на още две седмици Министерството на промишлеността ще трябва да избере своите фаворити и да сключи договори с тях. За медиите ще остане единствено удоволствието да разнищят родословието на победителите и прозрачните им връзки с властта. И тъй като предвиденият срок за извършване на продажбите е три месеца, на първия учебен ден (15 септември) всичките 14 филмови, издателски и машиностроителни дружества трябва да бъдат продадени.


Експертите от Министерството на промишлеността не изключват възможността този срок да бъде удължен с още месец, ако консултантите се оплачат, че клиентите им, вместо да купуват, са се попилели по плажове и курорти.


Ако посредникът не успее да се вмести в сроковете, той ще търпи и финансови санкции. Все пак след като е подписал договора при тези срокове, той трябва да ги спазва - коментира Едит Гетова.

Вратичката

В случай че и двете страни - консултантът и МП, се убедят, че някои предприятия са непродаваеми, министерството не е изключено да изплати някакъв хонорар на посредника. Въпросът е откъде ще дойдат парите в тези случаи?


Подборът на инвестиционните посредници няма да става според наредбата за конкурсите. Той ще се извършва на два етапа. Кандидатите ще се състезават с предложенията си за сроковете на продажба, както и с максималния процент, срещу който те са склонни да се заемат с приватизацията на тези предприятия. Първите трима кандидати за двата пула - Култура и Машиностроене, предложили най-кратки срокове и най-нисък процент комисиона, ще бъдат допуснати до събеседване. Тогава експертите от промишленото министерство ще се запознаят с техния професионализъм и с досегашния им опит в приватизацията. На интервюто кандидатите ще имат право да коригират своите предложения от първия етап. Този начин за подбор не е приумица на промишленото министерство, тъй като то копира челния опит на Агенцията за приватизация. За всеки пул ще се избере комисия от експерти на министерството, която ще обсъжда качествата на потенциалните купувачи на дружествата с консултантите.


Служители от Министерството на промишлеността твърдят, че ако този начин на приватизация се окаже успешен, в най-скоро време ще се появят и други пулове за продажба. В момента правим задълбочен анализ на всички предприятия от Военнопромишления комплекс. Малко по-късно ще предложим и пул ВПК, коментира Едит Гетова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във