Банкеръ Weekly

Общество и политика

СЛЕД ДВЕ-ТРИ ГОДИНИ ЩЕ УЗНАЕМ ИСТИНСКАТА СТОЙНОСТ НА ПОДЗЕМНАТА ЖЕЛЕЗНИЦА

Стоян Братоев е роден
през 1954 година. Завършва висшето си образование в Санкт Петербург
през 1979 г., специалност Тунели и метрополитен. Защитава
докторска дисертация по проблемите на метростроителството през
1985 година. Седем години работи в НИСИ като старши научен сътрудник,
а от 1992 г. е генерален директор на общинска фирма Метрополитен.


Г-н Братоев, еуфорията
около откриването на метрото отмина. Какво следва сега?


- Следва отново работа.
Работа по постепенното организиране на самата експлоатация, тъй
като това не е възможно да стане за един ден, независимо че вече
пуснахме метрото. Сега предстои да комплектоваме ремонтните бригади
в депото, тъй като периодично се появяват технически проблеми.
Необходим е и ежедневен преглед, който засега сме осигурили.


Според сметките на СГО
метрото ще бъде субсидирано всеки месец с 250 млн. лева. Възможно
ли е и кога то да се самоиздържа?


- Въпросът е резонен,
но отговорът е - никога. Няма метрополитен в света, който да се
самоиздържа. Ефективността му е безспорна и то е определено като
съоръжение, което 100% обезпечава себестойността си, но не може
да се самоиздържа. Отделен е въпросът за размера на субсидията,
която поглъща всяко метро. Но тук формулата е проста, колкото
е по-голяма мрежата на метрото, толкова повече пада размерът на
неговата издръжка. Така с откриването на всяка следваща станция
разходите за нашия метрополитен ще намаляват.


Колко пари са нужни за
завършването на първия лъч на метрото до центъра и откъде ще бъдат
намерени те?


- По предварителни разчети
до 2-3 години ще пуснем в експлоатация и седма метростанция, за
което ще са необходими около 19 млн. щ. долара. Търсят се възможности
за кредитиране, търсят се и възможности в рамките на бюджета на
общината. Осигуряваме, макар и по-малко, собствени средства с
продажби на имоти по трасето на метрото, които са били отчуждени
преди. Миналата година по този начин осигурихме над 2 млрд. лв.
приходи. За тази година в бюджета на столицата има предвидени
едва 3 млрд. лв., което е около 1.7 млн.щ. долара.


Едногодишното финансиране
на метрополитените по света се равнява на стойността на няколко
километра трасе, а при нас годишните инвестиции се равняват на
150-200 метра.

Facebook logo
Бъдете с нас и във