Банкеръ Weekly

Общество и политика

СЛЕД 25 МАРТ БАНКИТЕ НЯМА ДА СА ТРАНСФЕРНИ АГЕНТИ

Комисията по ценните книжа
и фондовите борси постави преди повече от месец пред БНБ въпроса
за правомерността на извършваната от някои търговски банки услуга
по трансфера на акциите от масовата приватизация. Според експертите
на комисията въпросната услуга не е упомената изрично в Закона
за банките и кредитното дело и затова кредитните институции нямат
право да я извършват.


Договори за трансфера
на акции бяха подписани между Централния депозитар и някои от
банките с най-развита клонова мрежа като ОББ и Българска пощенска
банка. Загрижеността на комисията идваше и от факта, че при подобен
трансфер със сделки се занимаваха лица, които не са инвестиционни
посредници. На практика не бе никакъв проблем за когото и да било
при уговорена сделка да осъществи прехвърлянето на собствеността
чрез избраната от него банка. Не съществуваше и задължението да
се обявява цена, а разплащането в повечето случаи ставаше на ръка.
Това бе предпочитан начин на работа и от доста посредници както
поради счетоводни причини, така и поради факта, че таксите за
трансфера бяха символични.


Сега, след преценка от
страна на БНБ и Министерството на финансите, които са институциите,
контролиращи дейността на Централния депозитар, е взето решение
банките да спрат да предлагат услугата трансферен агент.
Трансферът на акции действително не е упоменат в закона, но кредитните
институции смятаха, че той може да мине под текста, позволяващ
да се извършват и други услуги, без да са изрично записани. Необходимостта
от услугата пък се появи, защото Централният депозитар има само
един офис и той е в София. Всъщност банките действаха като подизпълнители
на услугата, предлагана от депозитара.


До 25 март вече ще се
извършват трансфери само между роднини. След това банките ще започнат
да действат като инвестиционни посредници, като ще събират и значително
по-високи такси. Освен сумата, покриваща техническата услуга по
промяната на собствеността, ще се начислява и съответната комисиона
върху извършеното разплащане по сделката. В САЩ таксата за една
транзакция, независимо от коя банка се прави, струва 7.95 долара.
Тази цена е договорена между основните играчи на пазара. У нас
няма такава договорка и най-вероятно големите банки ще се опитат
да стигнат до някаква равновесна цена. Засега една от най-големите
ни кредитни институции е определила цена от 10 000 лв. на транзакция.
Ако другите я подкрепят, най-вероятно посредниците ще започнат
да събират по-големи пакети от акции, за да извършват сделката,
да речем най-малко 100 акции. И причината ще е, че транзакцията
е една, независимо от това, за каква бройка акции става въпрос.

Facebook logo
Бъдете с нас и във