Банкеръ Daily

Общество и политика

„Славейковата Библия“ – на 150 години

Днес, 15 юли, от 11.00 часа в Националния музей „Земята и хората“ Националният литературен музей ще отбележи 150-годишнината от издаването на „Славейковата библия“ в Цариград през 1871 година.

Ще бъде представена фотодокументалната изложба „Да видят всички по света, че българский народ живее!...“

В нея ще бъдат показани множество експонати, свързани с поета, писателя, преводача и публициста Петко Рачов Славейков. По-специално те ще го представят като автор на над 60 книги, радетел за национална църква, участник в борбите за първа българска конституция, министър на образованието и науката, издател, вестникар.

Тематичен акцент в изложбата е издаването на „Славейковата Библия“. Обединил Стария и Новия завет, този цялостен превод на Библията на български език излиза през 1871 г. под ръководството на Петко Славейков след дългогодишен съвместен труд с американските мисионери д-р Алберт Лонг, д-р Илайъс Ригс и просветния деец Христодул Костович Сичан-Николов.

Именно преводът на Библията довежда до окончателното налагане на превеса на източната група на централните балкански говори като основа на книжовния български език и има огромно значение за оформянето на националната ни лексика, етнос и култура.

В рамките на изложбата ще бъдат показани платна, представящи информация за най-значимите периоди от развитието на българската културна история: създаването на глаголическа азбука от светите братя Кирил и Методий; преводите на Светото Писание на старобългарски език; появата на графичната система на кирилицата, възникнала в Преславската книжовна школа и изместила глаголицата към края на Х и началото на ХІ век; съхраняването на българската книжовност през вековете на официалната османска власт и гръцкото духовно влияние; първите емблематични фигури на Българското Възраждане, борещи се за новобългарска просвета и духовна и политическа независимост.

На откриването на изложбата ще бъде представено новото луксозно издание – копие на Библията от 1871 г., издадена в Цариград. То е дело на сдружение „Извор за бъдеще“, на Университетското издателство „Свети Климент Охридски“ и на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във