Банкеръ Daily

Общество и политика

Слабо повишение на заетостта през септември

През септември е отчетен ръст на наетите работници в страната с 9.2 хил., или с 0.4% спрямо юни, като достигат 2.25 милиона. Това става ясно от представените предварителни данни на Националния статистически институт.

Спрямо второто тримесечие на годината най-голямо увеличение се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ и „Административни и спомагателни дейности“ - с по 2.4%. В секторите „Образование“  и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с по 1.6%.

Най-голямо спад е регистриран в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 1.5%, и в „Операции с недвижими имоти“ - с 1.0%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите в „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 20.9 и 17.1%.

В края на септември в сравнение със същия период на 2019 г. наетите служители по трудово и служебно правоотношение намаляват с 63.2 хил., или с 2.7%, като най-голямо намаление е отчетено при икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 25.8 хил., „Преработваща промишленост“ - с 24.9 хил., и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 8.8 хил., а най-голямо увеличение - в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - със 7.4 хил., и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 6.4 хиляди.

В процентно изражение понижението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 21.9%, „Преработваща промишленост“ - с 5.0%, и „Операции с недвижими имоти“ - с 4.3%, а най-голямо увеличение е регистрирано в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 6.8%.

Средната брутна месечна работна заплата за юли е 1 387 лв., за август -1 335 лв., и за септември - 1 397 лева.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на месечна работна заплата през третото тримесечие спрямо предходното тримесечие, са: "Хотелиерство и ресторантьорство“ - ръст с цели 37,6%, „Държавно управление“ - с 16,2%, и „Култура, спорт и развлечения“ - с 14,9%, докато най-значително намаление на заплатите е регистрирано в икономическата дейност „Финансови и застрахователни дейности“ - със 7,9%.

На годишна база средната месечна работна заплата през периода юли - септември нараства с 9,9% спрямо 2019 година, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Операции с недвижими имоти"  (скок с 24,1%), „Държавно управление“ - с 20,2%, и „Образование“ - с 14,7%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна заплата нараства с 12,7% в обществения сектор, а в частния сектор – с 9,0%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във