Банкеръ Daily

Общество и политика

Скоро ще е незаконно пациентите да доплащат в болниците

Управата на лечебните заведения няма да има право да изисква или приема доплащане за оказваната медицинска помощ, извън гарантираната от бюджета на здравноосигурителната каса. Това става ясно от промените, предложени от Министерството на здравеопазването в проекта на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Изрично се забранява плащането от здравноосигурени лица със злокачествени заболявания, животозастрашаващи кръвоизливи и спешни операции, както и ако се налага продължаване на лечението над определения в Националния рамков договор минимален болничен престой.

В законопроекта са изброени случаите, в които доплащането е допустимо, само по инициатива и с изричното съгласие на пациента - осигуряване на медицинската помощ с лекарствен продукт, медицинско изделие или диетична храна за специални медицински цели, различни от предоставяните от болницата, в рамките на лечението, при надхвърляне на стойността, предвидена в бюджета на НЗОК. Дейностите, които могат да се доплащат, както и реда за получаването им, ще бъдат определяни с наредба на министъра на здравеопазването. При изразено желание пациентите ще имат право на подобрени битови условия, допълнително обслужване, свързано с престоя им в лечебното заведение, извън осигурените здравни и общи грижи и избор на лекар или екип от медицински специалисти.

В мотивите към законопроекта се посочва, че "по този начин се спомага за разрешаването на дългогодишния проблем с нерегламентираните плащания на пациентите за оказваната им медицинска помощ в рамките на задължителното здравно осигуряване и свързаните с нея допълнителни услуги, които те ползват срещу заплащане“. Общественото обсъждане на промяната ще продължи до 18 септември.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във