Банкеръ Weekly

Общество и политика

СКЕЛЕТИТЕ В МАЗЕТО НА SG ЕКСПРЕСБАНК ОЖИВЯВАТ

ДЕЛФИН 1 СЪДИ БАНКАТА ЗА НЕПРАВОМЕРНО ПРИБРАНИ 362 ХИЛЯДИ ЛЕВА


Банковата консолидационна компания (БКК) може да се раздели с доста голяма сума пари, ако SG ЕКСПРЕСБАНК загуби делата, които водят срещу нея някои нейни клиенти. През септември 1999 г. френската Сосиете Женерал купи всички акции, собственост на БКК (97% от капитала) в ЕКСПРЕСБАНК, като плати за тях 38 млн. щ. долара. Около 15% от тази сума бе блокирана в специална (ескро) сметка, от която консолидационната компания трябва да възмезди французите, ако се открият задължения на банката, за които те не са уведомени. За съжаление на вицепремиера Петър Жотев, който е и главен изпълнителен директор на БКК, само година след приватизационната сделка стана ясно, че в балансите на SG ЕКСПРЕСБАНК има някои спорни вземания, които сега се обръщат срещу нея. За случаи като този банкерите казват: В мазето на банката са прибрани много скелети, които в момента оживяват. Кредитната институция е заплашена да бъде осъдена от няколко фирми, които я обвиняват, че е прибирала пари от сметките им, въпреки че не им е отпускала заеми.


Още през 1998 г. иск срещу банката предяви Евроенерджи холдинг, тъй като тя бе прихванала от сметките му над 1 млрд. неденоминирани лева, без холдингът да е неин длъжник. Той осъди банката в Градския и Апелативния съд и в момента по делото се очаква решението на Върховния касационен съд. И докато този случай няма да е изненада за французите, които бяха уведомени предварително за проблема, то делата, които заведоха и се готвят да започнат други нейни набедени длъжници, събират очите на новите собственици на базираната във Варна банка.


В средата на септември 2000 г. иск срещу SG ЕКСПРЕСБАНК е подало дружеството Делфин 1. Управителката му Калояна Димитрова твърди, че банката е прихванала от сметките на фирмата 362 хил. нови лева по заем, парите от който тя дори не е помирисвала. Историята на конфликта между Делфин 1 и банката започва също през 1998 година. Тогава все още държавната ЕКСПРЕСБАНК има да си взема огромна сума от Варненска корабостроителница - 20.3 млн. щ. долара, надхвърлящи значително заемите, които според Закона за банките и Наредба N7 за големите и вътрешните кредити на БНБ ЕКСПРЕСБАНК има право да отпусне на една фирма. Но корабостроителницата е един от основните й клиенти и се нуждае от допълнително финансиране, с което да покрие текущите си разходи. И шефовете й се обръщат за съдействие към Транспортна банка - варненския клон на ЕКСПРЕСБАНК. Идеята е клонът да отпусне заем, който уж е предназначен за частната фирма Делфин 1, но всъщност парите да отидат по сметката на корабостроителницата. На 2 декември 1998 г. управителката на дружеството Калояна Димитрова е повикана в клона и е убедена да участва в сделката. Срещу услугата банката обещава да разсрочи взетия от фирмата друг заем, отпуснат през 1996 г., който е обезпечен с плаващ док и който Делфин 1 редовно обслужва.


Фирмата на Калояна Димитрова не за пръв път се включва в схеми на ЕКСПРЕСБАНК за финансиране на Варненската корабостроителница, но до момента те не са я натоварвали със задължения към кредитната институция. Бизнесменката е разчитала, че и този път предложената й от банката операция ще сработи - тя ще окаже услуга, срещу която заемът на Делфин 1 от 1996 г. ще бъде разсрочен, без фирмата да бъде принудена да плаща чужди дългове.


На 2 декември 1998 г. управителката на дружеството сключва с Варненска корабостроителница договор за цесия, според който корабостроителницата прехвърля на нейната фирма свое вземане за около 2.1 млн. щ. долара от кипърската компания Доли Марина Лимитед. По договора за цесия Делфин 1 се ангажира да плати на корабостроителницата 3369 млн. неденоминирани лева. На следващия ден - 3 декември 1998 г., без да има искане за кредит, клонът на банката сключва с Делфин 1 споразумение за овърдрафтен плафон (вид кредит) за сумата от 3369 млн. неденоминирани лева. За кредитната институция се подписват К. Михнев и Елена Бакалова. Заемът е обезпечен с втора по ред ипотека на същия плаващ док, заложен от фирмата по първия й заем, който тя обслужва редовно.


Така на 3 декември 1998 г. ЕКСПРЕСБАНК превежда по сметките на Делфин 1 3369 млн. неденоминирани лева и още същия ден с вътрешнобанков документ ги прехвърля от сметката на фирмата по сметките на Варненска корабостроителница. Според адвоката на Делфин 1 Янчо Трончев ноу-хау в съвременната ни финансова история е, че споменатата сума е трансферирана през фирма Делфин 1, без банката да е получила платежно нареждане от управителката й Калояна Димитрова, което да отпраща парите към корабостроителницата.


Цялата сделка е щяла да мине незабелязано, ако в началото на 1999 г. фалиралата Варненска корабостроителница не бе обявена в несъстоятелност. Дотогава Делфин 1 е разчитала, че държавното предприятие ще си събере вземанията от своите клиенти и ще преведе по сметките й както парите, които й дължи Доли Марине Лимитед, така и други суми, които има да й връща корабостроителницата. Уви, целият замисъл се превръща в прах след фалита на държавното предприятие.


Фирмата на Калояна Димитрова не разполага със средства, за да издължи парите по овърдрафтния плафон, които фиктивно са й дадени от клона на ЕКСПРЕСБАНК, а в действителност са отишли в корабостроителницата. На 16 март 1999 г. банката разсрочва въпросния заем на Делфин 1 до февруари 2000 година.


В края на миналата година обаче варненската кредитна институция става собственост на Сосиете Женерал. А новите й акционери притискат ръководството й да си събира корпоративните вземания.


От пролетта на 2000 г. до началото на септември на няколко пъти SG ЕКСПРЕСБАНК служебно прихваща от сметките на Делфин 1 общо 362 хил. деноминирани лева. Но това място търпението на Калояна Димитрова свършва и адвокатите й завеждат дело срещу банката. Те атакуват прихващанията, направени от ЕКСПРЕСБАНК, тъй като дружеството Делфин 1 въобще не е успяло да се докосне до парите, договорени в споразумението за овърдрафтен плафон.


ЕКСПРЕСБАНК без основание и без писмено нареждане на управителя на Делфин 1 е взела 3369 млн. неденоминирани лева от сметките на фирмата и ги прехвърлила на Варненска корабостроителница. Тъй като става дума за левов превод, според Наредба N3 на БНБ (за плащанията) управителят на фирмата трябва да разпореди превода с платежно нареждане. А това не е направено. В случая с Делфин 1 фирмата участва в прикрито финансиране на Варненска корабостроителница. А по силата на чл.26 от Закона за задълженията и договорите тези сделки са недействителни. В правото това се нарича симулация, а на жаргона на юристите сламен човек. Ние искаме от съда да установи, че Делфин 1 на практика не е получил пари от SG ЕКСПРЕСБАНК - твърди адвокат Трончев - и по тази причина не й дължи пари. Именно затова банката не може да прихваща от сметките й пари.


Делото по подадения от фирмата на Калояна Димитрова иск ще се гледа на 19 октомври 2000 г. и ако впоследствие Делфин 1 осъди банката, тя ще бъде изправена пред опасността да загуби 3369 млн. неденоминирани лева. Заради операции, сходни с тази, в която са навързани Варненска корабостроителница и Делфин 1, SG ЕКСПРЕСБАНК може да бъде изправена пред съда и от параходство Български морски флот. Тази поредица от дела може да препълни чашата на търпението на френските собственици на банката и те да си поискат от БКК парите, за които срещу SG ЕКСПРЕСБАНК са заведени съдебни искове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във