Банкеръ Daily

Общество и политика

Скалният мост край Тюленово е обявен за природна забележителност

Скалният мост в землището на село Тюленово, община Шабла (област Добрич) е обявен за природна забележителност със заповед на екоминистъра Емил Димитров. Предложението е внесено от община Шабла с цел опазване на феномена, наподобяващ скална арка между морето и сушата. Скалното образувание е без аналог по българското Черноморско крайбрежие.

Територията, собственост на община Шабла, попада в границата на защитена зона „Комплекс Калиакра“ за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002051 „Калиакра“ за опазване на дивите птици.

Процедурата по обявяване на природна забележителност „Скалният мост“ е проведена в съответствие с изискванията на глава трета от Закона за защитените територии (ЗЗТ). Решението е взето от комисия, в чийто състав влизат представители на компетентните институции – РИОСВ - Варна, Регионална дирекция по горите – Варна, Областна администрация - Добрич, Община Шабла, Областна дирекция „Земеделие“ - Добрич, Общинска служба „Земеделие“ - Шабла, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Служба по геодезия, картография и кадастър – Добрич.

Част от забранените дейности в защитената територия са разпъване на палатки, поставяне на фургони и кемпери, скално катерене, нарушаване целостта и естествения облик на скалните образувания и др.

Facebook logo
Бъдете с нас и във