Банкеръ Weekly

Общество и политика

СИНЯТА ПАРТИЯ СТАВА ВСЕ ПО-ПРЕДВИДИМА

Управляващата партия ще проведе тази събота и неделя в НДК Десетата си национална конференция. Както подобава, а и както подсказват незабравени още навици, решенията, които ще вземе височайшият форум, ще се отразят на живота на цялото общество.


Основни теми на конференцията ще бъдат местните избори, структурното доизграждане на партията и промените в устава. Всички останали проблеми като информационната политика, парламентарната дейност, законодателните приоритети и др. ще се използват предимно като разредител на напрежението в залата.


Въпреки че я наричат междинна, Десетата национална конференция на СДС ще бъде решаващо събитие за развитието на партията. Най-вълнуваща за делегатите задача на форума е да подготви структурно и организационно сините за


влизането им в местната власт


В процеса на тази подготовка обаче има не само приятни задължения. Става въпрос за реалното очакване, че СДС ще спечели много, но далече не достатъчно влияние в местните управления, за да може да гарантира спокойното провеждане на структурната и административната реформа на тези нива. За централата е безкрайно важно постовете в местната изпълнителна власт да се заемат от правилно работещи и лесно контролируеми хора. Трудната задача за подбора и подреждането на листите, както и организацията на предизборната кампания бе възложена още преди месеци на Евгений Бакърджиев. Той оглави и специалната комисия, която трябва да предложи на конференцията проект за решение за принципите и стила на кампанията. Това решение ще има за цел да подчини амбициите на местните лидери на нуждите и стремежите на централното ръководство, или както Иван Костов предпочита да се изразява - на основните цели на партията.


Тревогите на националните лидери отдавна са съсредоточени върху кадровите проблеми на управлението. Министър-председателят разкри притесненията си още преди месеци - на третия семинар в Боровец. Там той ясно заяви, че провеждането на административната реформа в местното управление ще бъде много трудно и ще отнеме повече от една-две години. Премиерът не скрива и загрижеността си за интелектуалните възможности на управляващата прослойка в България като цяло, целия централен и местен, обществен и политически елит. Една от линиите, които сините лидери ще се опитат да прокарат на предстоящото партийно събиране, е реформата да не разчита предимно на състава на партията, а да търси качествени и близкомислещи хора извън нейните редици. Те би трябвало да могат да прокарват сините интереси в държавното и регионалното управление, независимо дали СДС е на власт или не. На практика това означава, че местните активисти ще бъдат принудени да разделят апетитните постове с хора извън сините структури, а това едва ли ще им хареса. Безспорно трябва да има качествена промяна в критериите за подбиране на кандидатите за кметове и съветници, както и в начина за оценяване на работата им след това - заяви за в. БАНКЕРЪ Евгений Бакърджиев. - Аз очаквам Десетата конференция да подготви механизъм, чрез който в листите да влязат действително най-качествените хора.


Самата конференция ще премине


без открити противопоставяния


Членовете на Националния изпълнителен съвет отдавна обикалят местните организации и разясняват принципните позиции, които трябва да бъдат отстоявани от трибуната. Според Иван Костов стремежът за отваряне към компетентни и можещи хора извън партията и привличането на младежи прави СДС най-европейската партия от всички на Балканите. Отговарящият за устава и за организацията на форума Христо Бисеров вече няколко месеца изцяло се е посветил на тези проблеми.


Друго неудобно за местните лидери решение на срещата ще е за силната централизация на партийния апарат. Тя ще лиши местните ръководства от възможността да се обградят с абсолютна власт в своя регион. С други думи,


няма да има сини феодали


и според Христо Бисеров гаранция за това ще е организацията на работата, която ще направи невъзможно взимането на решения в тесен кръг. От друга страна, ще бъдат разделени компетенциите и правомощията и няма да се допусне съсредоточаване на власт. Така мощта и ресурсите на окръжните лидери ще намалеят, те ще са много по-зависими помежду си и по-лесно контролируеми от центъра. Изпълнителната власт, партийната работа и политическата отговорност по места са три различни неща и невинаги съчетаването им е най-доброто - е мнението на Евгений Бакърджиев.


Пак с цел повишаване на дисциплината и затягане на контрола е и отдавна подготвяното премахване на т. нар. присъдружни организации. На практика те отдавна не съществуват, тъй като след Деветата национална конференция вече не могат да развиват никаква самостоятелна дейност в структурите на СДС. В този смисъл окончателното им заличаване от текстовете на вътрешния правилник е само краен стадий на един завършил процес. И ако все още се долавя ропот срещу заличаването на отделните малки партийки, причината е не толкова принципна, колкото дълбоко лична. Съществуването на отделните партийни ръководства даваше възможност за повече самочувствие на техните членове. Сега шефското им достойнство остава извън синия борд и без значение за голямата партия. Новият устав заменя статута на присъдружните с възможността за двойно членство. Но не е голяма вероятността всички членове на присъдружните досега формации да се пререгистрират в обезличените и обезсмислени вече структури.


Преструктурирането на СДС в партия е безкрайно естествен, но едновременно с това и много дискутиран в обществото процес. По необясними на пръв поглед причини преминаването от хаотичната форма на ранната коалиция към типично партийна централизирана организация се преценява от доста наблюдатели като пренебрегване на демократичните тенденции. Всъщност истината е точно обратната. Демокрацията, с целия си набор от политически и обществени ценности, е възможна единствено, когато управлението се осъществява от дисциплинирани и строго йерархизирани структури. България вече имаше лошия шанс да се убеди от собствения си опит в тази стара истина. Управлението на разпадащата се и все по-малко дисциплинирана БСП се превърна в трагедия не само за партията, но и за цялата държава. При първото си управление СДС също се опари заради пренебрегването на необходимостта от партийна дисциплина. Явно, че политиците този път добре са научили урока си.


Модерната партия е машина за власт


а не за обществени дискусии. Именно демократичната власт изисква ясно разпределение на функциите и отговорностите на всяко отделно ниво. В условията на българските махленско- комшийски отношения обаче няма начин да не се получи деформация в търсения първоначално ефект. И това със сигурност за в бъдеще ще носи много проблеми на сините лидери.


Една от важните политически задачи на предстоящата конференция е да затвори партията, ограничавайки сериозно допустимия брой на членовете й, като едновременно отвори широко пропагандния й апарат към всички важни сфери на обществото. В по-нататъшното си развитие организацията ще търси не масовост на структурите, а


масовост на идеологията и мисленето


които изповядва. Това ще става основно в две направления. Първо, ще се търси възможност да се адаптира общественият с вътрешнополитическия дебат чрез механизмите на гражданското общество. Втората цел ще е за кратко време да се изгради устойчив ешелон от квалифицирани и влиятелни непартийни сътрудници и симпатизанти, които да провеждат и реализират решенията и интересите на партията на всяко ниво.


Тази стратегическа задача на конференцията е много тясно свързана и с другата й основна цел - подготовката за местните избори. Тя изисква да бъдат подготвени множество нови и адекватни послания, които недвусмислено да внушават отвореността на синьото управление. Професионалният потенциал на една партия личи само в управлението - твърди Иван Костов - и аз ще се опитам в края на конференцията да концентрирам вниманието на всички ръководители в СДС върху предизвикателствата и отговорностите, които имаме като управляващи.


Иван Костов вече няколко пъти подсказа, че в предстоящата кампания СДС ще се стреми към създаването на нов образ, който да внушава по-голямата й обвързаност с делничните и местните проблеми на хората. Образ, който явно ще бъде изграден много повече с управленски и технократски, отколкото с чисто политически и партийни внушения. Подобни очаквания вече се потвърдиха от посещението на премиера в Кърджали преди десетина дни. Там акцентите бяха подбрани по очебийно технократски и управленски маниер, освободен на пръв поглед от политически двусмислия.


Основаната тежест на пропагандната задача би трябвало да се поеме от партийния вестник. Поне това изисква нормалната политическа логика. Малко вероятно е обаче, независимо от призивите за нов пропаганден стил, Десетата конференция да вземе радикални решения за развитието на печатния орган. Нито Иван Костов, нито някой от колегите му в НИС биха допуснали точно сега на пътя да им се изпречи син еквивалент на Стефан Продев, който успешно и умело да се възползва от възможностите на партийния печат.


Така или иначе, но спечелването на предстоящите избори е трудна задача, която изисква мобилизирането на целия потенциал на партията. Това ще се опита да направи Десетата национална конференция и засега няма причини да се съмняваме, че ще успее. А колкото до резултатите, те ще се броят на изборите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във