Банкеръ Daily

Общество и политика

Синдикатите напускат обсъждането за изчисляване на работното време

КНСБ и Конфедерацията на труда „Подкрепа“ се оттеглят от групата, която обсъжда нов начин за сумирано изчисляване на работното време.

Според синдикалистите съответната наредба не е съобразена с утвърдените международни стандарти и изисквания. На противоположно мнение са работодателските организации.

Според двата синдиката има отказ на правителството от изпълнение на националното тристранно споразумение, което социалните партньори подписаха през юни миналата година.

Синдикалистите припомнят, че в документа беше поет съвместен ангажимент за привеждане на националните правни регулации на сумираното изчисляване на работното време и извънредния труд в съответствие с изискванията на два международни акта, с които България е обвързана - конвенция на Международната организация на труда за работното време и директивата относно някои аспекти на организацията на работното време.

КНСБ и „Подкрепа“ събраха и близо 100 хиляди подписа на работещи от цялата страна с искане сумираното изчисляване на работното време да важи само за сектори с непрекъсваем работен процес.

Идеята е бизнесът да не злоупотребява с режима и да не лишава работещите от полагащите почивки.

Синдикатите не са съгласни с даването на възможност за колективен трудов договор да могат да се договарят клаузи, които са по-неблагоприятни за работниците от установените в закона.

На свой ред Асоциацията на организациите на българските работодатели излезе с декларация, в която изразява своята загриженост от факта, че синдикалната страна се противопоставя точно на възможността даден проблем да се регулира чрез колективно договаряне.

Работодателите отстояват позицията, че правната уредба на сумираното изчисляване на работното време у нас е в пълно съответствие с международните актове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във