Банкеръ Daily

Общество и политика

Синдикат "Образование" за плюсовете и минусите в дистанционното обучение

Председателят на образователния синдикат към КТ "Подкрепа" Юлиян Петров, отчете успеха на българските училища, които успяха да се интегрират и направиха възможно и успешно, дистанционното завършване на учебната година, провеждането на матурите и външните оценявания. 

"Съвместяването на редовна и електронна форма е новата визия на образователната система, като съотношението между двете форми е в основата на утвърдената за Европа политика за обучение в електронна среда. Положителните страни на този, неприлаган досега учебен процес, са, че обхватът на учениците беше съизмерим с редовния. Интересът към тази форма беше впечатляваща в гимназиален етап", категоричен е Петров. 

Според председателят, голямата полза от дистанционния и единствено възможен учебен процес беше подобряване на партнирането между учители и родители. В резултат на което социологическите агенции отчетоха висок рейтинг на учителите, втори след лекарите. "Бихме добавили смело и отличен рейтинг за българските родители, които бяха в кухнята на дистанционните образователни иновации и партнираха с непознат досега ентусиазъм."

Като голям недостатък в организацията, председателят отбелязва, липсата на оценки в първия етап от провеждането на дистанционния процес. Още по-демотивиращ елемент беше забраната от МОН за писане на отсъствия. "Тази свобода лиши от мотивация хиляди ученици и те не участваха ефективно в работата на класовете. Но това е задължаващо към законотворците - да ситуират регламент за електронно обучение – писане на отсъствия и включени видеокамери и т.н.", посочва председателят на синдиката. 

Проучване показва, че учители и директори са работили при огромно натоварване на ръба на своите възможности, като 94,4% от колегията е положила труд над „нормалните“ за Кодекса на труда 8 часа. Болшинството от педагогически специалисти – 56% са работили между 10 и 12 часа, а 13,1% над 12 часа. 25,3% са работили от 5 до 8 часа и 5,6% са работили по 5 часа.

Синдикатът подкрепя идеята за обучение в електронна среда, обект на промяна в Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО). "Промените ще дадат възможност за онлайн обучение при грипни ваканции, при форми на обучение извън редовната и интегриране на дистанционно обучение чрез електронни платформи в присъствения учебен процес", допълни Петров.

Дистанционното обучение следва да се използва приоритетно в прогимназиален и гимназиален етап, където могат да се достигнат, визираните в проекта за промяна на ЗПУО, до 20%, казва още председателят. 

По повод на електронното обучение в предучилищната и начална степен на учениците до 4 клас, от синдикатът са убедени, че електронното обучение няма почва поради възрастовите особености на деца и ученици.

Ако приемем, че промените в ЗПУО ще станат факт, веднага трябва да изработим регламент на дистанционното обучение, който да дублира редовния учебен процес. В правилата за електронното обучение трябва да фигурират задължително отсъствия на ученици от дигиталната класна стая, задължително включени видеокамери и оценки, в унисон с наредба №11 на МОН.

От Синдикат "Образование" предлагат: 

Министерството на образованието и науката трябва да ситуира своевременно до три години национална дигитална безплатна платформа, която да съдържа дигитални уроци и помагала, които да обхващат поне 90% от учебния материал. Подобни платформи има и сега, но те са платени и не обхващат целия учебен материал, което предразполага към дигитално изключване.

Всяко българско училище трябва да изгради и използва свой собствен дигитален облак на домейн на училището и да го изпълни с ресурси. Това ще даде възможност образователните институции да започнат симбиозата редовно и електронно обучение. Подходящи приложения, ресурси и електронни услуги, предоставени от МОН, биха ускорили процеса на дигитална интеграция.

Досега 660 са образователните институции, които са изградили собствени облаци, което означава, че МОН трябва да съдейства на останалите да се включат в тази кампания.

Лишени от голяма ефективност бяха „безплатните“ интернет акаунти към Microsoft, които МОН раздаваше по време на пандемията и със същата спорна ефективност ще бъдат и евентуални „безплатни“ акаунти към Google. И двата технологични гиганта предоставят безплатни услуги за образователни институции. Но тук е важно обучението на учителите, което може да започне по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР).

По-успешните училища разполагаха с облачна услуга на собствения си домейн и тази философия трябва да бъде подкрепяна от МОН, а не да се раздават необезпечени от добри практики “безплатни” акаунти.

Електронните часове рано сутрин и късно вечер, като превенция на двусменния режим, могат да бъдат възможна алтернатива, но това ще затрудни немалко директорите на училища и със сигурност ще изисква солиден финансов ресурс за техника, обучение на учители, дигитални средства и повече и по-добре подготвени щатни педагогически специалисти, които да осигурят хибридния учебен процес.

Facebook logo
Бъдете с нас и във