Банкеръ Weekly

Общество и политика

СИНДИКАЛНИТЕ ИСКАНИЯ СА СУБЕКТИВНИ

Г-н Цирков, какви действия предприе Министерството на промишлеността, след като през лятото на миналата година си върна собствеността върху Океански риболов?


- Министерството на земеделието ни прехвърли Океански риболов само като име, без никакви документи. Наложи се около 4-5 месеца да събираме информация от всякакъв вид източници, включително и от публикациите на в.БАНКЕРЪ, за да разберем реалното състояние на дружеството. До министерството достигаше информация, че в Океански риболов се извършват големи нарушения. Там са намесени много интереси, включително и на бивши директори на СО Риба и рибно стопанство, които сега се занимават със същия предмет на дейност. В пресата се тиражираше новината, че дори от началото на миналата година има заведено следствено дело в НСлС, което трябва да се произнесе има ли престъпления, или няма. Обвиненията са много, но досега никой нищо не е доказал. Всеки в България размахва нещо, но никой не е доказал нищо. Показва се пред аудиторията някаква папка и се казва, че в нея се съдържат такива и такива документи. Когато обаче тази папка трябва да се предаде на съответните органи се оказва, че или в нея няма нищо, или изобщо я няма.


Смятам, че Патранесков си е свършил качествено работата, в смисъл че е установил състоянието на дружеството и коректно е подал информация за всичко, което става в него.


Какво се цели със смяната на поредния екип от ликвидатори?


- След като не се прие идеята за вливане на Океански риболов към бургаското пристанище, започнахме да обсъждаме възможността за ликвидатор да се назначи международна консултантска фирма, която да поеме нещата в свои ръце. По този начин ще се прекъснат опитите за влияние на субективните връзки и контакти на ликвидаторите, срещу които така или иначе има сериозни обвинения. Положителното на тази идея е, че тъй като Океански риболов има и смесени дружества в чужбина, вместо тукашните ликвидатори да наемат адвокат в съответната страна, консултантската фирма чрез своята международна мрежа да свърши това. По този начин се спестяват разходи. Освен това на експерти от такава величина много трудно може да им се влияе. Те няма да си позволят заради някакви дребни игри да им бъде развален имиджът.


Имате ли информация дали след като Министерството на промишлеността стана отново принципал на дружеството са били извършвани продажби на активи?


- Може и да има такива продажби, но ние не сме дали разрешение за продажба на нито един актив, а ликвидацията става само с разрешение на принципала. Следствието ще докаже дали има такива продажби и всеки ще си носи отговорност за това, което е правил. В едномесечен срок от вписването си в търговския регистър новите ликвидатори ще трябва да представят в министерството встъпителния баланс и анализ на състоянието на дружеството. Тогава точно ще се разбере какво е правено там.


Какви са вариантите, с които може да се приключи четиригодишната ликвидация на Океански риболов?


- С Ърнст енд Янг обсъждахме различните схеми, които могат да бъдат приложени. А те вече като ликвидатори трябва да ги огледат и да ги предложат за одобрение от министерството. Не считам, че тоталната продажба е най-удачният вариант. И то не само заради социалната страна на въпроса. Дружеството разполага с кейова стена и с рибно пристанище, които представляват изключителна държавна собственост и подлежат на концесиониране. Затова по-удачният вариант е да се намери солиден инвеститор, които да плати дълговете на Океански риболов и според разпоредбите на Търговския закон да получи имущество, равностойно на това, което е погасил. Като задължения в договора с новите ликвидатори е залегнала клауза, според която Министерството на промишлеността ще съдейства за получаването на такава концесия.


Съществува ли вариант дружеството да бъде дадено на моряшкия синдикат по схемата дълг срещу собственост?


- Синдикатът не е кредитор на Океански риболов, защото няма договор за цесия за вземанията на моряците. Още при първия ми разговор с Пламен Симов (бел. ред. представител на синдиката) предложих моряшкият синдикат да изплати задълженията на персонала и едва тогава можем да разговаряме за прилагане на разпоредбите на Търговския закон - дълг срещу собственост. Той ми отговори, че представлява моряците, а те били съгласни да се изчакат още с получаване на заплатите си. Само че същите тези моряци са написали хиляди писма до президента, до Министерския съвет, до Министерството на промишлеността с искане да си получат парите. Как хем да получат собственост, хем да си вземат и заплатите. Та нали заради своите вземания от Океански риболов те са неговите кредитори. Освен това моряшкият синдикат иска да получи целия Океански риболов само срещу дълга на моряците. А останалите кредитори? Пламен Симов твърди, че моряшките дългове са много повече от активите на дружеството. Това обаче не е така. Според мен това са чисто субективни искания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във