Банкеръ Weekly

Общество и политика

СИЛНА МЕТРОЛОГИЯ ОЗНАЧАВА СИЛНО ПРАВИТЕЛСТВО

Г-н Ботев, в какво състояние приехте преди месец комитета от вашия предшественик и определихте ли вече приоритетните си задачи?


- Аз вече разпоредих да бъде изготвен доклад, който да анализира точно сегашното състояние на отделните направления - стандартизация, метрология, граничен контрол, технически надзор, европейска интеграция. Докладът ще бъде много обемист, но не за да охули предшествениците ми, а за да можем да стъпим на реална база, когато определяме приоритетите в нашата дейност.


Все пак, след като сте се осмелили да напуснете топлото депутатско място, вие сте тръгнали към това назначение с някакви предварителни намерения - какви са те?


- Да, аз тръгнах насам с един девиз, а той е: Силна метрология означава силно правителство. Първият приоритет е въвеждането на ред в комитета. А ред тук наистина няма. Нещо повече - дори в годините между 1993 и 1996 умишлено е създаден хаос. За да започнем въвеждането на ред, трябва да сме наясно откъде тръгваме. Затова ни е нужен и доклада, за който говоря.


Официалното обяснение за смяната на Мариус Цоков беше, че е забавил процеса за акредитиране на лаборатории, които ще сертифицират продукцията за износ за Русия според изискванията на Госстандарт. Вие направихте ли нещо в тази посока?


- Взаимна акредитация на лаборатории е крайно необходима, за да се облекчи търговският обмен между България и Русия. А моят предшественик наистина не беше сторил необходимото.


Още с поемането на поста разпоредих да започне незабавна работа и вече завършваме подготовката на две наши лаборатории. Лабораторията за тютюневи изделия в Хасково, по наша преценка, вече отговаря на всички изисквания на руснаците. Все още обаче не може да се каже същото за лабораторията за козметика в Ален мак - Пловдив. Там съществуват проблеми, които се надяваме да решим в скоро време, а ако не успеем, ще търсим друга лаборатория.


Трябва обаче да е ясно, че акредитацията ще е първият етап на сътрудничеството между нашия комитет и Госстандарт. Нашите намерения са това сътрудничество да се задълбочи към някаква по-сериозна крайна цел - например взаимно признаване на сертификатите.


Малко преди да поемете поста беше гласуван и Законът за измерванията. Вие доволен ли сте от неговите текстове?


- Вече е ясно, че в него се налагат промени, и то поради известното вече становище на министър Муравей Радев за закриване на почти всички фондове, а в този закон е заложено създаването на два фонда - Стандартизация и Метрология.


Но изменението трябва да стане веднага, преди съставянето на проектобюджета?


- Да.


В такъв случай как ще се набират средства?


- Както досега - приходите ще влизат в държавния бюджет, а после ще постъпват при нас като субсидия.


А докога ще съществува комитетът. Съгласно стратегията на правителството за закриване на всички комитети, той отдавна трябваше да затвори врати? Сред вашите подчинени върви слух, че КСМ ще се превърне в агенция?


- Всичко това е свързано със закона за държавната администрация. Когато бъде приет, тогава ще коментираме.


Имаше препоръка от ЕС за преместването на дирекцията за граничен контрол под шапката на друго ведомство?


- Аз не мога да кажа дали има някакви виждания за преместването й в друго ведомство, но при всички положения ще се наложи корекция в подхода към проверките. А сегашният подход, въпреки че е за 100% проверки на вносната продукция, води до ниски резултати. Затова мислим контролът вече да не бъде 100% и скоро ще излезем с решение за това. Според мен трябва внимателно да се подходи и да се намери такъв начин за контрол, който да бъде приемлив както за търговците, така и за пазара, за да гарантира безопасността на стоките и приходите в държавния бюджет. Една от промените предвижда пробите да се вземат на място и да се опаковат така, че да не могат да бъдат подменяни. Мисля, че трябва да се забрани и вносът на някои стоки. Например в момента е разрешен внос на автомобилни гуми втора употреба. И какво излиза - в една държава тази гума е негодна, а ние ще я внесем като годна, пък на всичко отгоре и проверка ще й правим. Това просто трябва да се спре.


Кога ще бъда завършена сградата, където ще се съхранява еталон за метъра (бел.ред. - сградата, която се строи до филиала на Националния център по метрология срещу ИПК Родина)?


- В близките дни ще бъдат отворени офертите на фирми, кандидатстващи да продължат строителството. Нашите намерения са колкото може по-скоро да бъде завършена сградата и лабораториите в нея да заработят.


Осигурихте ли средства за закупуване на цезиева тръба за националния еталон за времето, за т.нар. атомен часовник?


- Ще осигурим пари и за него, но всичко е въпрос на приоритети. Едното главно направление на нашата работа е да осигурим средства за закупуване на национални еталони, а второто - за финансиране на масовите проверки. Аз съм по-голям привърженик на второто - за да защитим потребителите.


Въобще искам да се обърна и чрез вашето издание към всички производители и търговци и да ги помоля оттук нататък да спазват изискванията на законите и стандартите, защото все повече ще се засилва ролята на комитета и все по-малко възможности ще имат да заобикалят задълженията си.


Накрая - във връзка с шума, който се вдигна през последните дни около хазартния бизнес - каква роля отрежда на комитета законът за хазарта?


- Централна. Вече приключи конкурсът и е определена фирма, от която ще бъдат купени 16 програматора - по един за Националния център по метролология и за 15-те регионални центъра. Това са вид еталони, с които ще се извършва контрол върху игралните автомати в цялата страна. Доставката им ще приключи в края на септември, а след това ще започне обучението на специалистите, които ще работят с тях. Проверките ще бъдат внезапни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във