Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЩЕ УВАЖИМ ТРАДИЦИИТЕ В ИЗБИРАТЕЛНАТА ПРАКТИКА

Димитър Абаджиев, заместник-председател на СДС, пред в.БАНКЕРЪ

Г-н Абаджиев, едновременно с успехите в управлението през миналата година СДС изживя и сериозни вътрешни трудности. Каква равносметка ще си направи партията?
- Годината бе много добра проекция въобще на изминатите последни десет години за България. В нея имаше и постижения, и спадове, и много противоречия. Важното е обаче, че тя завърши с много оптимизъм.
От една страна, именно през 2000 г. приключиха много от важните реформи, започнати преди около три години и половина, а от друга - се случиха съществени за самата партия неща. Проведохме 11-ата национална конференция, на която се очертаха посоките за развитие на организацията и бе приета Хартата на ценностите на СДС. Този документ е изключително важен за определяне идентичността на Съюза на демократичните сили като европейска народна партия. Резултатите от приемането му може би няма да станат очевидни веднага, но с течение на времето последствията ще са все по-ясни и значими. Хартата посочва какви са вижданията на СДС за управлението на обществото, принципите и ценностите, които мотивират нейните решения. Мисля, че ако успеем да постигнем това, ще си осигурим много важна и стабилна основа за своето бъдещо развитие. Затова оценявам приемането на хартата като едно от най-важните събития, които се случиха в партията не само през изминалата година, но и за целия период на нейното развитие.
По време на конференцията започна и процес на дълбок катарзис за СДС. Бяха повдигнати тежки въпроси, като резултатът от дискутирането им дойде по-късно. Имам предвид процесите, които се развиха и в крайна сметка принудиха Христо Бисеров и Йордан Цонев да подадат оставки от ръководството на СДС поради очевидното разминаване във вижданията за развитието на партията, политиката, която води, и управлението на държавата.
Въпреки дълбоките и неприятни последици точно тези процеси имаха и своя градивен ефект. Те всъщност показаха, че в СДС има действащи защитни механизми, изградени на солидна идейна основа. Струва ми се, че точно това успя да привлече нови хора, които с готовност искат да работят за партията. Хора, които досега са се колебаели заради неясната й идейна и морална идентичност.
Това е причината като цяло да оценявам изживения катарзис и последствията от него като едно от най-положителните неща за СДС през изминалата година. Този процес дава много добра перспектива за партията оттук нататък.

Не е ли малко наивно да се мисли, че в България може да съществува партия без клиентелизъм в редиците си?
- Всяка партия е проекция на характеристиките на самото общество. За съжаление, през последните 50-60 години нашето общество загуби своите категорични морални навици. Може би поради това у нас много трудно се възприема екипният принцип на работа. Нагласите на българина са свързани по-скоро с индивидуалното развитие и очаквания. А това не може да не се отрази във всяка обществена формация или институция. Така че наистина ще е съвсем нереалистично да се мисли, че някоя партия може да избегне тези характеристики на българското общество. Освен това у нас партиите се възприемат преди всичко като средство за постигане на лични, а не на обществени цели. От тази гледна точка не бива да се надяваме, че която и да е партийна формация ще успее да се освободи изцяло от клиентелизма. Ние обаче създадохме максимално добри механизми, чрез които клиентелизмът в СДС вече започна да намалява. Според мен процесите, за които стана дума, дори се превърнаха в катализатор на това начало. Очакванията ни, разбира се, не са идеалистични. Просто ще се стремим в партията да надделява мисленето, че трябва да се служи на общественото благо. А другите, клиентелистките позиции, да бъдат по-малката група. Постигнем ли това, СДС ще продължи да бъде успешна партия и занапред.

Предстои ви доста тежка политическа година...
- Да, тази година ще е особено решаваща за страната. Предстоят избори за парламент и за президент, от изхода на които ще зависи дали пътят, по който България вече е поела, ще бъде продължен със същата енергия. Държавата все още е в такава фаза от своето развитие, която не може да гарантира пълна необратимост. Все още съществуват опасности за процесите на интеграцията ни към Европейския съюз и НАТО. Затова СДС трябва да спечели тези избори не заради себе си, а заради държавата, за да довърши това, което започна. Според мен България има всички шансове през 2002 г. да бъде поканена за членство в НАТО. Може да звучи пресилено, но категорично мога да заявя, че ако СДС не е в основата на следващото управление, България няма да бъде поканена в Северноатлантическия пакт. А точно това членство ще е най-сериозната гаранция за необратимостта на промените, които протичат в момента.

Предстоят корекции в закона за изборите, какви ще са целите на измененията, които ще внесете?
- Те ще са отражение на принципите и ценностите на СДС. Като народна партия ние уважаваме традицията. А в избирателното право и в процедурите на избор в България има вече утвърдени традиции. Затова всички основни принципи в закона трябва да се запазят.

Кои са те?
- Пропорционалната система на гласуване, четирипроцентовата бариера, начинът на гласуване. Тези моменти ще се запазят. Другата ни основна цел е избирателният закон да предоставя както възможности за многообразие на политическите партии, така и да създава максимално добри предпоставки за стабилност в управлението на държавата. От тази гледна точка четирипроцентовата бариера е най-подходяща за условията у нас.
Трябва обаче да има и промени, които да съобразят закона с промяната в обществените отношения в тази сфера. Необходимо е да се поставят по-високи критерии към политическите сили и участието им в изборите. Не бива да допускаме те неоправдано да харчат парите на данъкоплатеца и затова ще предложим да си заплащат бюлетините за участие. Мисля, че ако една политическа партия желае да поеме отговорност за управлението на държавата, тя би трябвало да е в състояние да поеме и този предварителен ангажимент.
Ще предложим и промени, които да подсилят гаранциите за изготвянето на избирателните списъци и за процеса на самото гласуване.

Вече е ясно, че много партии ще се явят в коалиции на изборите. Ще има ли по-висока бариера за тях?
- Още нямаме категорично становище по този въпрос, но е нормална практика по света към коалициите да има по-високи изисквания.

Странно е, че след четиригодишно успешно управление коалицията ОДС още няма решение за бъдещето си.
- На последната среща между ръководствата на СДС и Народен съюз се договорихме, че заедно ще решаваме въпроса за начина, по който ще се явим на следващите избори. Но независимо от това решение, вече е категорично ясно, че в следващото Народно събрание ще сме заедно като парламентарен съюз, а и в управлението, ако спечелим изборите.

И все пак какви са предпочитанията на СДС?
- От чисто егоистична гледна точка и за нас, и за НС е по-добре да се явим отделно на изборите. Но от гледна точка на отговорностите към обществото, мисля, че ще е по-нормално, ако коалицията се яви в същия вид в предизборната надпревара. Точно като коалиция тя пое всички трудности и отговорности за сегашното успешно управление и е редно да продължаваме да ги носим заедно в същата формула. Така или иначе обаче, този въпрос ще бъде решаван заедно с партньорите ни от НС.

Ще има ли национална конференция на СДС преди изборите?
- По устав СДС трябва да провежда конференции след всеки период от година и половина, като всяка втора от тях е отчетно-изборна. След 11-та конференция, проведена в началото на 2000 г., сега предстои неизборна през август или септември. Но мисля, че е редно в такъв важен момент като парламентарните избори тя да бъде изтеглена по-рано. Нормално е преди изборите да има дискусия и интелектуална атака на най-високо политическо ниво. Важно е конференцията да приеме решения, които да потвърдят вече взетите от Националния съвет по отношение на коалиционната политика и ще определи основните насоки в предизборната програма на СДС.

Нивото и качеството на тази конференция ще зависят от постигнатото в организационната политика на партията. Мислите ли, че дотогава нещата в това отношение ще са достатъчно подобрени?
- Оптимист съм. Тече много сериозна работа за организационното развитие на СДС. Новият главен секретар Екатерина Михайлова успя да придаде динамизъм и ефективност на този процес. В резултат организационното състояние вече е подобрено и със сигурност преди конференцията ще е още по-добро. Това ще даде възможност да пристъпим по-уверено към изборите и в края на краищата да ги спечелим. Убеден съм, че тази национална конференция ще се превърне във венец на всичко, което партията е постигнала досега в собственото си развитие и в управлението на страната.


Разговора води Адриана Белева

Facebook logo
Бъдете с нас и във