Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЩЕ СТАНЕМ ЧАСТ ОТ ОБЩАТА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРГОВИЯ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА


Изявление на председателя на съвета на директорите
на БФБ-София Георги Прохаски


Аз по принцип съм съгласен с това, което каза
Венцислав Антонов, че ние не можем да мислим за развитието на
български капиталов пазар и българска фондова борса сама за себе
си. Не само изолирани от международните тенденции, а и просто
като достатъчно голям пазар, който може да има динамично развитие
отделно от това, което става в Европа. Вариантите са няколко и
ние наистина мислим по този въпрос. Единият вариант е това, което
направи Виенската фондова борса. Тя се свърза много плътно с Франкфурт
и по този начин бе създаден един общ капиталов пазар. Другият
вариант, който ние едва ли ще възприемем, е амбицията на Атинската
фондова борса да стане нещо като център за целия регион. Третият
вариант, който засега изглежда най-реалистичен - това е идеята,
развита в рамките на инициативата Шифтър. Това е планът
да се създаде една обща платформа за Югоизточна Европа. Там ще
участват равноправно всички фондови борси и се създава един най-висш
сегмент - само за най-ликвидните компании. Така от всяка страна
ще може да се търгува с книжата на тези компании в рамките на
региона. Това, разбира се, засега се развива на технологична основа.
В началото на следващата година ще започне работа по регулациите
от комисиите по ценните книжа. Наред с това смятам, че все пак
ситуацията на БФБ-София няма да остане такава, каквато е в момента.
Главно защото от следващата година вероятно ще влязат в официалния
пазар някои от по-сериозните дружества и банки, които ще създадат
една реална търговия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във