Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЩЕ СТАНЕ ЛИ БТИБ ТРОЯНСКИЯТ КОН В КРЕДИТНА БАНКА?

В последния ден, в който банките трябваше да достигнат изискванията на БНБ за капиталова база от 10 млрд. лв. - 30 юни 1998 г., акционерите на Българска търговска и индустриална банка дадоха съгласието си за вливане в Кредитна банка. По-любопитното е, че окончателното решение за това бе взето точно в момент, когато всички предвиждаха провал на иначе добре замислената операция.


Очевидно на 30 юни всички възможности на Божковата банка да привече нови акционери бяха изчерпани. Не помогна дори лобирането на бившия министър на правосъдието Младен Червеняков за италианско-швейцарския консорциум и на бившия подуправител на БНБ Милети Младенов за руския холдинг.


Въпреки твърденията, че продължението на събранието миналия вторник е преминало бързо и стегнато, информация за него бе дадена едва след многозначително забавяне от два часа. Според съобщението решението за вливане е взето от акционерите на БТИБ с квалифицирано мнозинство от 2/3, както изисква уставът на банката. Едва ли би могло да бъде по друг начин, след като е останал единствено този изход. Както стана известно, на събранието не е присъствал фактическият собственик на банката - Васил Божков. Миналия понеделник и вторник той отсъстваше от страната и, според твърденията, е бил в Рим, за да подпише окончателния договор с италианския консорциум, специализиран в производството и търговията с цветни метали. Предполага се, че Васил Божков е заминал, за да проведе лично разговорите с инвеститорите и да разсее евентуални техни съмнения. Преговорите с тях обаче са стигнали до задънена улица, поради което се е наложило в късния следобед във вторник акционерите да вземат решенията за вливане на БТИБ в Кредитна банка. Известно е, че едно от условията на Божков е да запази контрола си над банката.


На практика вливането ще стане според условията на подписания на 22 юни 1998 г. договор между изпълнителните директори на БТИБ и Кредитна банка и ще бъде факт едва след шест месеца. Акционерите дадоха и съгласието си Кредитна банка да поеме всички активи и пасиви на банката на НОВЕ холдинг при условията на универсално правоприемство, като БТИБ се прекрати без ликвидация. Както вече писа в.БАНКЕРЪ, всяка акция на БТИБ с номинал от 10 000 лв. ще се замени с 20 акции на Кредитна банка с номинал от 500 лв., представляващи неразпределени акции от последната емисия на Кредитна банка до 30 млрд. лева. В момента реално внесеният капитал на Кредитна банка е малко над 15 млрд. лв., а на БТИБ - 1.4 млрд. лева. Операцията по вливането ще бъде извършена след вписването й в търговския регистър.


Според договора изпълнителните директори на двете банки са овластени да предприемат всички действия, изисквани от закона, за осъществяване на сливането. Специализираното одиторско предприятие Бул одит ООД пък ще разработи счетоводния модел за осъществяване на сливането, замяната на акциите и управлението на имуществото.


След като на 30 юни първата консолидация на частен банков капитал стана факт, сега се налага въпросът дали наистина новата банка ще успее да заработи. Проблемите пред Кредитна банка са многобройни и при определени обстоятелства могат да се усложнят. В края на годината Кредитна банка ще трябва да върне на ДСК облигациите по ЗУНК за 14.45 млн. щ. долара, които в момента управлява. Освен това тя има да плаща още едно задължение към ДСК по договора й за прехвърляне на вземане от Кремиковци. Допълнително предишните синдици на Стопанска банка откриха сметка в Кредитна банка за около 10 млн. долара. В този смисъл нищо чудно Илия Павлов да потърси и нов голям инвеститор.


Все пак не е изключен вариантът Васил Божков да се опита да превземе отвътре Кредитна банка. Добре е да си спомним начина, по който Бул Инс погълна Българска презастрахователна компания. Засега обаче Васил Божков може да се надява единствено на място в надзорния съвет на Кредитна банка.


Вероятно сегашните изпълнителни директори на БТИБ Огнян Енчев и Веселин Ранков наблюдават с нескрит интерес как вървят залозите в банковата система по въпроса дали ще последват Божков в Кредитна банка. Засега отговорът е отрицателен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във