Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЩЕ СЕ ВКЛЮЧАТ ЛИ ГАЗОВИ ФИРМИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА СОЛ?

Група за научни изследвания и сервиз ЕООД, София, преговаря с фирми, доставчици и дистрибутори на природен газ, които да инвестират в проект за разработването на солно находище край Провадия. Това съобщи за в. БАНКЕРЪ нейният генерален мениджър Михаил Радев. Според него една газова фирма веднага се заинтересувала от офертата.


Група за научни изследвания и сервиз спечели неотдавна конкурс на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и получи разрешение да проучва потенциално находище на сол в близост до с. Манастир, Провадийско. Разработил съм много проста и лесна схема, от която всички ще са доволни - обяснява Радев. - Първо проучих дали потребителите - големите девненски заводи Солвей - Соди и Полимери, имат нужда от сол. Оказа се, че в скоро време те ще започнат да изпитват остър недостиг от тази суровина. След това се сетих, че при добива на сол в земята ще се получат големи каверни, които, след изчерпването на суровината, биха могли да се преобразуват в газохранилища. Значи тук се преплитат разностранни интереси, които ще използваме при търсенето на инвеститори.


След съответните проучвания търсенията са локализирани край с. Манастир. Съдейки от събраната информация, в района вероятно се крие доста голямо солно находище. Проблемът е, че се намира на голяма дълбочина - над 500 м под повърхността на земята. А това означава, че солта ще може да се вади на повърхността само чрез размиването й с вода и изпомпване на получения разсол до консуматорите.


Разбира се, тепърва предстои находището да се доказва, а потенциалните му запаси да се уточняват. За целта първо ще се направи пилотен сондаж, след което и един експлоатационен. При разработването ще се използва нова безотпадна технология, която не замърсява околната среда. Суровината ще се транспортира по тръби до потребителите - Солвей - Соди и Полимери.


Първоначалните инвестиции за проучването и установяването на находището ще са до 300 хил. щ. долара. Преговаря се те да бъдат предоставени от девненските предприятия - консуматори на суровината. Но експлоатационният сондаж се изчислява на над 1.5 млн. щ. долара. Допълнително ще са необходими пари и за изграждането и монтирането на съоръженията - тръбопроводи, компресорни станции, трафопост и пр.


Група за научни изследвания и сервиз се надява финансирането за експлоатационния сондаж и за оборудването за добив да осигури онази фирма, която после ще получи находището, за да го използва като газохранилище. Приходите от солта ще са многократно по-малки от очакваните печалби в бъдеще, които ще получава газовата фирма, така че е логично тя да вложи и най-големите инвестиции - смята Радев.


В зависимост от нуждите на Солвей - Соди и Полимери ще бъдат направени около 20 каверни, които после ще се превърнат в система от газохранилища за поддържане на налягането в транзитната газопреносна система. В интерес на истината, необходимостта от тях е голяма, тъй като преносът на газ през българска територия и особено към Турция значително се увеличи.


Единственото газохранилището у нас - това край с. Чирен, Врачанско, съхранява горивото в старо, изчерпано газово находище. Поради структурата си то може да отдава малки количества газ и на практика е в състояние да обслужва единствено врачанския химически комбинат Химко или да покрива минимално падане на налягането в националната газопреносна система.


Благодарение на многото получени кухини бъдещото Манастирско хранилище ще може при нужда да отдава за кратко време огромни количества газ и ще е напълно подходящо като регулатор на транзитната газопреносна мрежа. Освен това отдавна е доказано, че солта е най-добрият екран за съхраняване не само на природен газ, но и на токсични и радиоактивни отпадъци. Така празните каверни край Провадия ще са подходящи и за съхраняване на отработилото ядрено гориво от АЕЦ Козлодуй.


Единственото лошо нещо в цялата проста и лесна схема на Михаил Радев е, че някой друг ще трябва да плаща. Особено за газохранилище, което естествено ще се гради седем-осем години до изчерпването на солта в находището.

Facebook logo
Бъдете с нас и във