Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЩЕ РАЗДЪРЖАВЯВАМЕ ДОКАТО ИМА КАКВО

Любомир Георгиев е роден
на 26.10.1949 г. във Враца. Завършва висшето си образование в
СУ Св. Климент Охридски, Факултет по математика и
механика. От 1975 г. започва работа като научен сътрудник в Центъра
за транспортна кибернетика и автоматизация. През 1992 г. е назначен
в Агенцията за приватизация като експерт, а по-късно става и главен
експерт. От март 1997 г. постъпва на работа в Центъра за масова
приватизация, а от началото на тази година е и негов заместник-директор.
На 9 февруари с министерско постановление Любомир Георгиев е назначен
за изпълнителен директор на ЦМП.


Г-н Георгиев, кога реално
може да очакваме първите търгове от новата вълна на масовата приватизация?


- Според предвидените
промени в ЗППОДП масовата приватизация в новия си вариант ще се
осъществява чрез централизирани търгове, които ще бъдат организирани
и обслужвани от ЦМП. Имаме пълната готовност до 2-3 месеца след
обнародване на промените в закона да организираме и първото наддаване.
Това е просто технологичният минимум, необходим за започването
на втората вълна на масова приватизация.
Само промените в приватизационния
закон ли се изчакват?


- Освен гласуването в
Народното събрание на направените предложения за промените в закона
е задължително да бъдат приети и наредбите, които ще регулират
процеса на приватизация. Наредбите за регистриране на участниците
в масовата приватизация, за разпореждане с инвестиционните бонове
и за централизираните търгове са трите документа, които предстои
да се разгледат. Всъщност ние вече сме ги подготвили, но влизането
им сила е възможно едва след обнародването на закона.


Каква е основната разлика
между първата и втората вълна на масова приватизация?


- Както и преди, всички
пълнолетни граждани у нас имат правото да получат определен брой
инвестиционни бонове, но техният размер този път не е 25 000,
а 250 000 лева. Няма да ограничаваме населението със срокове за
закупуването им, нито пък при участието им в централизираните
търгове. Във всеки един момент гражданите ще могат да придобият
полагащите им се бонове и да се включат в ежемесечните търгове,
които ще организираме.


Новите инвестиционни книжа
няма да са под формата на бонови книжки, а на регистрационни талони.
Те ще притежават уникален номер, за да бъдат защитени от фалшификация.


Няма да има вече и приватизационни
фондове, но пък ще има инвестиционни посредници, на които желаещите
могат да предоставят боновете си за закупуване на акции от фондовата
борса. Това означава, че населението получава възможност да се
включи във всички предвидени форми на раздържавяване и не само
до размера на инвестиционните си средства, но и чрез парични вноски.


Доброволните пенсионни
фондове и работническо-мениджърските дружества са другите възможности,
в които гражданите ще могат да вложат инвестиционните си бонове.


Кога се предвижда да приключи
масовото раздържавяване, при положение че сега няма да има срокове
за закупуване на боновете и тяхното инвестиране?


- 31 декември 2000 г.
е крайният срок, определен в разработената от нас приватизационна
програма, но всъщност ще да раздържавяваме дотогава, докато има
какво да се раздържавява.


Много хора не можаха да
реализират боновете си от първата вълна, каква ще е тяхната съдба?


- Гражданите могат да
са спокойни, тъй като предвиждаме неизползваните от първата вълна
инвестиционни средства да бъдат регистрирани успоредно с новите
и с тях да се участва във всички бъдещи форми на приватизация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във