Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЩЕ ПРОСПЯТ ЛИ БАНКЕРИТЕ ИНФОРМАЦИОННАТА РЕВОЛЮЦИЯ?

Две години преди края на ХХ век кредитните институции в България се изправят пред тотални технологични предизвикателства, породени от неудържимото развитие на информационните технологии и глобализацията на финансовите услуги. Затова хората от развитите страни са измислили куп високотехнологични продукти с единствената цел да подпомогнат банкерите в извличането на максимална полза от поредната революция в световните финанси, която, поне засега, носи скромното име - информационна.


В интерес на истината трябва да отбележим, че тазгодишната изложба American high tech реагира единствено на най-общите насоки в световното развитие и едва-едва повдигна крайчеца на завесата, зад която като бърз влак прелита светът на модерното банкерство и където се сключват сделки 24 часа в денонощието и 365 дни в годината.


Не може да се пропусне и фактът, че при откриването на изложението и в блъсканицата след това сред посетителите почти не се видяха по-известни банкови мениджъри. А оперативните шефове на кредитни институции имаше какво да научат от фирмите, ангажирали щандове на American high tech. Защото не става дума само за компютри и софтуер, а за цялостни решения, които струват скъпо и в които не се инвестира всеки ден.


Световната практика сочи, че най-добрите управленски решения вземат онези оперативни мениджъри, които познават не само своя тесен занаят, но и световните тенденции в електронните технологии.


Накъде вървят информационните технологии? Ако се следва логиката на American high tech, това са интегрираното банкиране, АТМ/POS обслужване на клиенти чрез банкомати и кредитни карти; управлението на паричните ресурси; домашното банкиране и управлението на банков портфейл (дилинг).


Участието на българските банки като инвестиционни посредници на капиталовия пазар ще им наложи да се съобразяват с все по-автоматизиращата се търговия на фондовата борса, както и с предоставянето на услуги по сетълмента и клиринга, осъществявани автоматично през Централния депозитар. Сериозно предизвикателство пред банките е и нарастващата автоматизация на брокерските къщи и нуждата от постоянно усъвършенстване на фронт- и бекофисите. Към пълна автоматизация вървят и операции като управлението и обработката на заявките за покупко-продажба на акции и облигации; управлението на портфолио и анализа на риска.


Представените технологии целят максимално съкращаване на времето, отделяно за рутинна работа, и възможност банковите кадри да се концентрират върху проучване и управление на проекти, системна интеграция, софтуерна развойна дейност, техническа и оперативна поддръжка и консултации на клиентите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във