Банкеръ Daily

Общество и политика

Ще повишават квалификацията на социалните работници

С обединените усилия на институции и университети можем да повишим квалификацията на социалните работници и да изградим у тях умения и компетенции, чрез които ще могат да оказват адекватна подкрепа на нуждаещите се, съобразно техните потребностите им. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова при откриването на конференцията "Социалната работа - длъжност или професия", организирана от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет.

"Социалната работа не е само длъжност или професия. Да работиш с най-уязвимите групи на обществото, компетентно и състрадателно да откликваш на потребностите на нуждаещите се от закрила, като правиш живота им по-добър, е това, което превръща социалната работа в мисия и кауза", подчерта зам.-министър Димитрова.

Усилията на Министерството на труда и социалната политика приоритетно са насочени към осигуряване на обучения, допълнителна подкрепа и непрекъснато повишаване на квалификацията на служителите в териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане и на екипите, работещи в социалните услуги, заяви Димитрова. Тя припомни, че АСП изпълнява проекта "Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане" по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", с който се предвижда провеждане на специализирани обучения за екипи от действащи социални услуги.

Планирани са обучения за изграждане на междусекторни координационни връзки на представители от различните сектори, имащи отношение към социалните услуги. По проекта е предвидено и осигуряването на супервизия и консултации за екипи от действащи социални услуги.  

Зам.-министър Димитров заяви още, че темата за професионализацията и стандартите за социална работа е изключително важна и във връзка с изработването на Закона за социалните услуги. Тя уточни, че едно от най-важните направления в бъдещия закон е продължаващото обучение, ученето през целия живот и стандартите за социална работа. „Социалната работа е свързана със социалната промяна. Това изисква от нас постоянно да се обучаваме, за да бъдем адаптивни, гъвкави и в синхрон с новите изисквания и потребностите на хората“, заяви Димитрова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във