Банкеръ Daily

Общество и политика

Ще породи ли пандемията "поколение на изолацията"?

Пандемията може да доведе до "поколение на изолацията", чиито перспективи за намиране на работа са силно засегнати. В лятната си прогноза за 2020 г. Европейската комисия заяви, че очаква 8,3 % спад на икономиката за 2020 г., най-дълбоката рецесия в историята на ЕС. За да намали ефекта върху младите хора, Комисията предлага пакет от мерки за младежката заетост.

Според Международната организация по труда пандемията има "разрушително и несъразмерно" отражение върху младежката заетост. Данните на организацията показват, че младите хора се сблъскват със сериозни трудности за продължаване на обучението си, смяна на работа или навлизане на пазара на труда.

Преди пандемията коефициентът на младежка безработица (на хора на възраст до 24 години) беше 14,9%, значителен спад от достигнатия връх от 24,4% през 2013 г. През август 2020 г. коефициентът беше 17,6% и се очакваше той да продължи да расте.

Пакетът от мерки за младежката заетост на Еврокомисията  има четири основни елемента: засилване на Гаранцията за младежта, осигуряване на подходящо образование и обучение, нов тласък на програми за професионална подготовка, допълнителни мерки за младежка заетост

Гаранцията за младежта беше въведена през 2013 г. Тя цели всеки човек на възраст до 25 години да получи предложение за качествена работа, продължаване на обучението или стаж в рамките на четири месеца от оставането без работа или завършване на образователна степен. Комисията предложи този ангажимент да бъде засилен. Програмата ще  обхваща хора на възраст до 29 г. (преди лимитът беше 25 години), освен това специален акцент ще са  уязвими групи като хора от малцинствата и с увреждания. Отчитат се и нуждите на компании, като се осигуряват умения, нужни за прехода към зелена и цифова икономика, и кратки подготвителни курсове

На 8 октомври Европарламентът прие резолюция, която приветства предложението на Комисията за бюджета, но заявява, че са нужни повече средства за Гаранцията за младежта през следващия финансов период (2021-2027 г.). Депутатите изразяват разочарование за съкращенията на парите за младежка заетост, които бяха договорени между лидерите на страните в ЕС на срещата им през юли.

Освен това Парламентът се обявява за слагането на край на неплатените стажове в ЕС.  Освен това подкрепи увеличаване на бюджета на Инициативата за младежка заетост на 145 млн. евро за 2020 г. 


 

Facebook logo
Бъдете с нас и във