Банкеръ Weekly

Общество и политика

Ще покрият ли Дунав с мостове?

Участниците в годишния форум на Стратегията за Дунавския регион отбелязаха резултатите, постигнати през първите 12 месеца от нейното прилагане. На събитието, организирано съвместно от федералната провинция Бавария и комисаря на ЕС по регионалната политика Йоханес Хан, присъства и Ангела Меркел. Германският канцлер изнесе и основната реч. България беше представена от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.


Целта на Стратегията за Дунавския регион е да се намират решения на общи за 14 държави предизвикателства в разнородни области: от транспорта до сигурността, туризма, околната среда, енергетиката, заетостта и растежа. Инициативата беше подета на 13 април 2011-а, за да способства за постигането на по-близко сътрудничество между страните по поречието на Дунав. Другата й основна задача е да бъдат реализирани стратегически инвестиции в ключови сфери и да се създадат мрежи за сближаване не само на политическите администрации, но и на предприемачите, малките фирми и изследователите.


В изказването си пред аудиторията българският министър Лиляна Павлова предложи със средствата от Техническа помощ на Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния-България (2007-2013 г.) да бъдат финансирани предварителни проучвания за изграждането на нови мостове на Дунав. Според нея със спестени и неусвоени средства от различните оперативни, трансгранични и транснационални програми може да започне подготовка на проекти по Дунавската стратегия, които да се реализират още в началото на следващия програмен период.


Развитието на Трансевропейски коридор VII - р. Дунав, ще засили сътрудничеството в икономическата и социалната сфера и по-ефективното използване на наличните вътрешни ресурси, посочи още Павлова.


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във