Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЩЕ ПОДГОТВИМ КРЕМИКОВЦИ ЗА ДОБРИ ВРЕМЕНА


Съобщението, че организацията на западноевропейските
производители на черни метали ЕВРОФЕР има намерение да открие
антидъмпингова процедура за Кремиковци, не получи
особен отзвук у нас, макар че ако това се случи, най-голямото
наше металургично предприятие ще се лиши от европейските си пазари.
И естествено ще разколебае намиращите се у нас турски кандидат-купувачи.
Вицепремиерът Александър Божков разсея мрачните настроения, като
заяви при завръщането си миналата седмица от Брюксел, че България
ще получи подкрепа от европейската комисия, ако бъдат предприети
необходимите стъпки за преструктуриране на Кремиковци,
за намаляване на производството му и предлагането на разумни цени
при продажбата на стомана.


Почти няма съмнение, че купувач на Кремиковци
ще бъде турската фирма Ердемир, чиято оферта бе определена
от приватизационния посредник Аткинс Интернешънъл
като единствено приемлива.


Г-н Бекджан, какви са вашите заключения след прегледа
на цялата документация на Кремиковци?


- Общо нашите впечатления са положителни. В рамките
на четири седмици ние проведохме задълбочени технически проучвания.
Днес (бел. ред. - петък, 27 ноември) е последният ни ден в Кремиковци
и мога да кажа, че си заминаваме обнадеждени.


Конюнктурата на международния пазар на стомана се
влошава с всяка седмица. Това може ли да повлияе по някакъв начин
на първоначалните ви намерения да купите българското металургично
предприятие?


- Не, не смятам. Стоманодобивът има цикличен характер.
Редуват се добри и лоши години. Сегашното състояние няма вечно
да е такова. Ще дойдат и добри години. Ние ще подготвим Кремиковци
именно за тези години.


Ако ЕВРОФЕР открие антидъмпингова процедура срещу
предприятието, ще се откажете ли от покупката на Кремиковци?


- Антидъмпинговата процедура е мярка, която може
да бъде предприета за определен момент. Тя няма да бъде валидна
за един по-дълъг период. Определено обаче тя няма да повлияе по
никакъв начин на първоначалните ни намерения. Те са насочени към
бъдещето, а не към днешния ден.


Говори се, че освен Кремиковци оглеждате
и металургичното предприятие в Галац. Това означава ли, че ако
закупите румънското дружество, ще се откажете от Кремиковци?


- Нашата цел е да бъдем сред десетте водещи стоманодобивни
предприятия в Европа. За да изпълним това си намерение, едната
ни алтернатива е Кремиковци, другата е металургичният
завод в Румъния. Засега нямаме намерение да купуваме румънското
предприятие, интересуваме се само от Кремиковци.


С други думи, на 18 декември (срокът даден от приватизационния
посредник) вие ще подадете оферта за покупка на българското предприятие?


- Ние ще подадем своята оферта през декември. Не
знам дали ще е точно на 18-и, но във всички случаи ще бъде през
декември.


Тайна ли е съдържанието на вашата оферта - цялото
предприятие ли ще купите, или само на металургичното производство?


- Офертата ни ще е за Кремиковци като
цяло предприятие.


Набелязали ли сте вече първите мерки, които ще предприемете,
ако спечелите сделката за Кремиковци?


- Все още не сме определили нашите приоритети. Когато
предадем окончателното си предложение, тогава ще предложим и нашата
стратегия. Някои приоритети дори ще бъдат фиксирани в приватизационния
договор. Други от тях ще бъдат договорени с правителството.


В приватизационния договор ще залегне ли изискването
държавата да поеме своята отговорност за причиненото замърсяване
на природната среда около Кремиковци?


- Да, ние имаме информация, че правителството възнамерява
да покрие щетите за минали замърсявания на околната среда. Вече
са определени институции, които са натоварени с изготвянето на
доклад за размера на замърсяване на околната среда. Доколкото
знам, изготвен е план как държавата да покрие щетите, причинени
от Кремиковци. Но всичко е въпрос на договаряне с
правителството. Основно разходите, които ще са необходими за покриването
на щетите, ще бъдат поети от държавата.


От каква инвестиция се нуждае предприятието, за да
покрие напълно европейските изисквания?


- Нашата цел е да модернизираме Кремиковци,
за да може то да произвежда висококачествена стомана. Кремиковци
се нуждае от огромни инвестиции. Става въпрос за неколкостотин
милиона щатски долара.


Говори се, че цифрата надхвърля 400 млн. щ. долара.


- Точно така.


Кога очаквате Кремиковци да бъде продаден?


- Това зависи от преговорите с правителството. Надяваме
се окончателните преговори да приключат в началото на следващата
година.


Вероятно ще преговорите с правителството спокойни,
тъй като сте единственият претендент за Кремиковци?


- Не, не е така. Ние просто се постарахме да подготвим
наистина една добра оферта за Кремиковци.

Facebook logo
Бъдете с нас и във