Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЩЕ ИЗКОВЕМ ЛИ ОТ МЕЧОВЕТЕ... КАРФИЦИ?

Четири дни преди генералният секретар на НАТО Хавиер Солана да кацне на летище София, идеите за структурни реформи в българския оръжеен отрасъл стигнаха след дълга обиколка из всички висши ведомства и до Министерския съвет. На 30 март кабинетът одобри на първо четене работния документ за държавната демонополизация на Военнопромишления комплекс (ВПК). Разработеният под ръководството на заместник-министъра на отбраната о.з. генерал Симеон Петковски и заместник-министъра на промишлеността Стефан Ставрев работен проект бе повишен в чин, получавайки авторитетното заглавие Програма за преструктуриране, приватизация и държавно участие в отбранителната промишленост на Република България.


Няма да ви давам имена, цифри или факти, а ще ви говоря за философията на това, което направихме след един пълен анализ на предприятията от системата на ВПК и на тяхната вътрешнотехнологична структура - заяви миналия понеделник вицепремиерът и промишлен министър Александър Божков на нарочната пресконференция, организирана на Дондуков 1. На философията за преструктуриране на стратегическия отрасъл, при това с имената, цифрите и фактите в. БАНКЕРЪ посвети две свои публикации през февруари и март тази година. А новите подробности около последния вариант на работния проект, внесен в МС, са свързани с няколко по-съществени момента. На първо място, стана ясно, че е отпаднала първоначалната идея за закриването на Металхим холдинг. Не бе споменато обаче, че това е сторено без общото съгласие на експертния екип, разработил програмата. Въпреки липсата на консенсус, в нея е записано следното допълнение, от което личи кой ще управлява за в бъдеще държавното 34-процентно присъствие в Арсенал- Казанлък, ВМЗ - Сопот, Дунарит - Русе, Трема - Трявна, и в Електрон прогрес - София:


Министърът на промишлеността следва да подготви решение за формиране на структура за управление на държавните капиталови квоти в дружествата от отбранителната промишленост на база редуцираното държавно участие. Целесъобразно е при вземане на решението да се отчетат капиталовите структури на съществуващите сдружения на дружествата от подотрасъла.


Дали целта на този текст е да се осигури нов живот на Металхим холдинг, ще покаже близкото бъдеще. Във всеки случай г-н Божков ясно изрази становището си по въпроса:


В Металхим холдинг беше разработена една цялостна програма за преструктуриране и приватизация на мощностите и на участието на холдинга в повечето от предприятията, с която ние ще успеем, запазвайки неговите плюсове да премахнем това, което беше Металхим холдинг, т. нар.


Гунчево-Металхимски подход който блокираше всички предприятия и се бе превърнал в една машина за блокиране на стопанската инициатива във ВПК.


Явно опасности от нови блокажи в системата не се очакват. Планирана е и най-надеждната защита - предстои приемането на закон за отбранителното производство. Както е записано в програмата, той ще уреди държавните отговорности за производството и ще определи основните задължения на правителствените институции по:


о лицензиране на производителите;


о контрола на производствените способности;


о възлагането на държавни поръчки на предпочетени предприятия и части от тях;


о акредитацията на системите за контрол на качеството;


о съхраняването на държавна банка от интелектуални продукти за отбраната;


о организирането на международното отбранително-промишлено коопериране;


о управлението на държавния капитал;


о финансирането и организирането на научните изследвания.


Ще се кове тепърва и още един закон - за подготовката и военновременната работа на икономиката на страната. С него ще се регламентират най-сетне сложните въпроси около държавния резерв и отбранителната способност на малка България. Наред с тези важни допълнения има и други по-дребни, намерили място в окончателния вариант на проекта, като например съдбата на пловдивското холдингово ЕАД Периферна техника


Предложението на експертите е неговото подразделение Електронна техника да се обособи в отделно акционерно дружество с нулево държавно участие. Авторите на програмата са се мотивирали с факта, че и сега Електронна техника работи по самостоятелни поръчки. Посочено е, че подразделението заедно с търговски организации като Кинтекс и производствени дружества, акционери в Електрон консорциум, участва в разработката, усвояването и производството на система за управление на артилерийския огън Вулкан. Освен това пловдивското дружество произвеждало и други специални изделия, предназначени за оборудване на бойни машини за армията, както и изделия, влагани в производството на Бета ЕАД - Червен бряг.


Следващото малко уточнение на експертите пак е свързано със специалната електроника. Те смятат, че блокиращата 34-процентна квота в софийското дружество Електрон прогрес трябва да се запази, но... само до края на тази година. Преоценката му, пишат специалистите, следва да се извърши на базата на участието на дружеството в усвояването на нови продукти за нуждите на превъоръжаването на армията и включването му в съвместни разработки по линията на НАТО.


Като важна предпоставка за ускоряване на приватизацията в целия отбранително-промишлен отрасъл е отдадено дължимото и на работническо-мениджърското раздържавяване. Но хитът на програмата все пак си остава планираната разпродажба на обособени части от дружествата, членуващи в системата ВПК. Както вече писа в. БАНКЕРЪ, а информацията бе потвърдена миналия понеделник и от министър Божков, 15 предприятия от комплекса, плюс военноремонтните заводи Терем на отбранителното министерство ще се разделят с излишните си дълготрайни материални активи. Общият брой на новообособените предприятия и части, предвидени за приватизация без държавни капиталови квоти, е точно 93, а общата сума на тяхната балансова стойност е изчислена на 12 220 243 203 лева. Раздържавяването им обаче едва ли ще върви гладко. Твърди се, че списъкът е съставен, без да е обмислен достатъчно и съществува реална опасност да се нарушат производствено-технологичните връзки във и между предприятията от ВПК.


В групата на 93-те фигурира например и добилият печална известност дървообработващ завод в Клисура, засега все още неразделна част от ВМЗ - Сопот. Всъщност дървообработващото подразделение прави сандъците, в които се съхраняват и транспортират снарядите, произвеждани във Вазовските заводи. Но специалистите обясняват, че съвсем не става дума за прости сандъци и че технологията на изработката им гарантира надеждното превозване на избухливите товари. В началото на февруари тази година в София се появиха разтревожени представители на ВМЗ -Сопот, огласявайки пред широката общественост, че планираната продажба на клисурския завод обрича на провал договорите им за експорт на специална продукция. Във ВМЗ категорично не са съгласни с приватизацията на дървообработващото предприятие, а пък в Клисура бе създаден протестен инициативен комитет. Неговият председател Христо Балабанов е сложил подписа си под едно писмо, адресирано в края на януари до министър-председателя Иван Костов:


Обезпокоени сме от подписването на протокол N2 от 23 януари 1998 г. от общото събрание на акционерите на ВМЗ - Сопот - Металхим холдинг ЕАД и Министерството на промишлеността, за отделянето на Завод 7 от структурата на ВМЗ. Притеснени сме и търсим отговор на следните въпроси:


Кое налага отделянето на завода в Клисура, който произвежда 100% опаковките на специалните изделия на ВМЗ, по която причина досега не сме включвани в списъка на поделенията, подлежащи на обособяване? Неправилно се квалифицира заводът ни като мебелен. Производствените мощности и квалификацията на работниците в 90% са насочени към изделията на ВМЗ и само 10% е съпътстващото мебелно производство.


По всичко личи, че mпротокол N2 от 23 януари е следствие от една оферта, постъпила на 10 януари тази година в промишленото министерство


Неин автор е някой си Евгени Йорданов, управител на Бартимекс МТ ООД - София. В кратката оферта на г-н Йорданов се казва, че :


В програмата на представляваното от мен дружество за 1998 г. е залегнало организирането на производство на мебели от естествена дървесина за международния пазар. При направените от нас проучвания на производствените бази от този тип констатирахме, че абсолютно подходящ е завод N7 в гр. Клисура, поделение на ВМЗ - Сопот. От името на представляваното от мен дружество заявявам, че имаме интерес и желаем да придобием завод 7 като обособена част от ВМЗ.


Придобивката сигурно ще се осъществи, защото, както поясни миналия понеделник Александър Божков: mреди около месец се вдигна огромен шум около едно предприятие за опаковка на специална продукция, което се оказа просто едно дърводелско предприятие. То правело сандъци.


Очевидно според промишления министър снарядите са специална продукция, но нищо специално няма в сандъците, в които се слагат. Така че няма да е чудно, ако Вазовските заводи, които ще се спасяват и със съпътстващото производство на маратонки, започнат да изнасят боеприпаси в мукавени кутии


Приватизацията на подобни обекти, по мнението на г-н Божков, ще върви по опростената процедура. А заключението на експертите, разработили структурната реформа на специалната индустрия, е:


В резултат на изпълнението на Програмата за преструктуриране ще функционират дружества с различни капиталови структури и форми на собственост, които следва да осъществяват нова продуктова политика чрез сдружаването си в утвърдени в Европейския съюз и НАТО форми - консорциуми, ориентирани към развитие, внедряване и производство на съвременни крайни изделия.


Както се казва - надеждата умира последна. Засега само тя крепи колабиращия военно-отбранителен отрасъл.

Facebook logo
Бъдете с нас и във