Банкеръ Daily

Общество и политика

Ще има лични асистенти за най-нуждаещите се деца и хора с увреждания

Кабинетът одобри промени в Закона за личната помощ, с които се гарантира, че най-нуждаещите се деца и пълнолетни хора с увреждания ще имат достъп до личен асистент съобразно индивидуалната им потребност от такава грижа. Решението беше взето по време на видеоконферентна връзка между министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет.

Със законопроекта се отстраняват слабостите, констатирани при досегашното приложение на закона. "Основна цел на новите текстове е да засилят контрола върху предоставяната услуга и да повишат устойчивостта и качеството на личната помощ", заявиха от правителството. 

От там припомнят, че в държавния бюджет за 2021 г. по Закона за личната помощ са предвидени 214,6 млн. лева. Паралелно с това са заделени 85 млн. лв. за асистентска подкрепа по Закона за социалните услуги. 

"С 300 милиона лева ще се обезпечат нуждите на хората с увреждания от лични асистенти за 2021 г. Гарантираме, че най-нуждаещите се деца и пълнолетни хора с увреждания ще имат достъп до личен асистент съобразно индивидуалната им потребност", заявява премиерът Борисов във "Фейсбук" след заседанието.

През следващата година ще се осигури подкрепа на около 80 000 хора с увреждания. Право на нея ще имат: пълнолетни с трайни увреждания с 90 и над 90% степен на увреждане с право на чужда помощ; деца с 90 и над 90% и такива с 50 и над 50%, както и на хора над 18 години с ТЕЛК между 70,01% и 89,99%. Асистентите ще продължат да работят на трудов договор.

С измененията в Закона за личната помощ ще се въведе ангажимент за кметовете на общини при упражняването на контрол да извършват наблюдение за качеството на личната помощ. По този начин ще се повиши автономността на хората, които ползват такава услуга, и ще се засили превенцията на риска от злоупотреби. С предложените разпоредби се запазва обхвата на потенциалните ползватели на лична помощ, правоимащи към 31 декември 2020 г.

С промените ще се гарантира финансово обезпечаване на общинските администрации чрез предоставяне на средства за администриране на личната помощ на съответната община, в съответствие с предоставяния месечен брой часове на ползвателите на нейна територия. По този начин ще се подобрят устойчивостта и качеството на асистентската грижа.

Освен това с новите разпоредби се регламентира предоставянето на лична помощ при лечение в чужбина и/или извършване на рехабилитационна услуга. По този начин при ясни правила нуждаещият се ще продължи да получава асистентската грижа, с което се осигурява непрекъсваемост на процеса.

Всички промени в Закона за личната помощ са предложени след обстоен анализ и активен диалог със заинтересованите страни с цел въвеждане на прецизни и ясни регулации за предоставяне и ползване на тази асистентска подкрепа за хора с увреждания.

Здравната каса ще предоставя помощни средства и медицински изделия за хора с увреждания от 2022 година.

Правителството прие промени в Закона за хората с увреждания. Измененията в законодателството се приемат в отговор на дългогодишните искания на хората с увреждания. Предвижда се дейностите по предоставяне и заплащане на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания да преминат изцяло към Националната здравноосигурителна каса до края на 2021 г. Това ще се осъществява по утвърдени механизми и стандарти за качество.

С новите разпоредби се разширява кръгът на лицата, обект на защитената заетост, чрез включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения. Така се създават възможности тези групи хора да бъдат подкрепени в процеса на трудовата им реализация на пазара на труда.

Ще се осигури и по-дълъг времеви хоризонт за подготовка на институционализирането на Държавната агенция за хората с увреждания към Министерския съвет. В тази връзка до края на 2021 г. ще бъдат предприети всички необходими действия за извършване на обстоен анализ с цел въвеждане на прецизни и ясни регулации, свързани с устройството, дейността и правомощията на новата структура.

Facebook logo
Бъдете с нас и във