Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЩЕ ДОЧАКАТ ЛИ ДАНЪЧНИТЕ ЧИНОВНИЦИ ПО-ВИСОКИ ЗАПЛАТИ?


Отдавна не се беше случвало в бюджетната комисия
депутати от всички парламентарни групи да опонират заедно на Министерството
на финансите (МФ). Основа на спора бе предложението, направено
по време на второто четене на бюджета за 1999 г. за сериозно увеличение
на заплащането на данъчните чиновници. Председателят на Комисията
по бюджет и финанси Йордан Цонев заяви: Не можем само да
искаме данъчните служители да бъдат честни, компетентни и много
вежливи, непрекъснато да бъдат усмихнати с хората и същевременно
да бъдат на едно от последните места по заплащане в бюджетната
сфера. От името на колегите си той препоръча на правителството
да увеличи заплатите им, като подчерта, че данъчната администрация
е една от най-важните в страната.


По време на парламентарните дискусии стана ясно,
че средната заплата на данъчните служители, с всички увеличения
и надбавки, е по-ниска в сравнение с трудовите възнаграждения,
изплащани в ДФК, в митниците, в Министерството на правосъдието.
Иначе заместник-министърът на финансите и началник на ГУДА Дора
Андреева потвърди, че подчинените й отговарят за над сто дейности.


Опонирайки, заместник-министърът на финансите Димитър
Радев отбеляза, че предложеният бюджет на МФ ще стигне за изпълнение
на всички задачи на финансовото министерство и даже за повишение
на заплатите на данъчните служители.


Извън тази дребна кавга новите предложения са в две
посоки. Първата част от исканията са за увеличаване на приходната
част на бюджета, за която опозицията не спира да твърди, че е
силно занижена. Така правителството отсега и напълно съзнателно
залагало резерви за в бъдеще.


Занижени са и очакваните приходи от данъка върху
доходите на физическите лица, ДДС, акцизите, митата и митническите
такси, изобщо от всичко, за което може да се сети един опозиционен
депутат.


Много скромна е и прогнозата за приходите от приватизацията.
Председателят на бюджетната комисия Йордан Цонев призна, че в
държавния бюджет за 1998 г. действително са били заложени по-ниски
от очакваните бюджетни приходи, но причината е обективна - през
1997 г. в България бе въведен Валутен борд и специалистите на
правителството са били затруднени с прогнозите. В бюджета за 1999
г. с тази практика е скъсано.


Другият магнит за изява на депутатската активност
бе разходната част на бюджета. Представителите на мнозинството
в бюджетната комисия обаче успешно парираха повечето от напъните
на своите колеги от опозицията и само в много редки случаи благосклонно
завишаваха с малко, но от сърце отделни бюджетни пера.

Facebook logo
Бъдете с нас и във