Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЩЕ ДАДЕМ ЗАЕМИ, НО ПРИ ПО-ТЕЖКИ УСЛОВИЯ

Обсъждахме бъдещите отношения на банковата общност с фонд Земеделие. Известно е, че се получиха доста сривове, защото банките, които нямат право да обслужват бюджетните сметки, не можеха да обслужват и фонд Земеделие. А по-голямата част от ресурса на фонда минаваше именно през банките, които по една или друга причина не са първични дилъри и не могат да обслужват бюджета. Сега е пристигнало едно писмо от Министерството на финансите и БНБ, в което се казва, че не трябва да се търси зависимост между обслужването на фонд Земеделие и бюджета. Това означава, че вече всички банки имат право да обслужват фонд Земеделие. На тази основа се проведе дискусия, защото, от една страна, във Фонда има натрупани средства, от друга - има огромна нужда от инвестиционни кредити. Този ресурс трябва да се раздвижи и да отиде при земеделските производители.


Беше ни предложен вариант на договор за предоставяне на ресурса от фонда на банките и за правата и задълженията на отделните страни. Не бяхме в състояние да реагираме веднага, още на срещата по текста на договора. Една от причините за това е нетолкова липсата на ресурс, колкото завишените изисквания за обезпечение на кредитите. Обсъждахме варианта може ли в някаква степен фонд Земеделие да се яви като гарант за земеделските производители, които по една или друга причина не могат да осигурят необходимото обезпечение, за да ползват кредит. Може би ще се приемат два варианта на договор. Първият е, когато фондът поема споменатата гаранция. Във втория вариант фондът ще осигурява ресурса, но не поема гаранция и рискът е изцяло за банките.


Голям проблем е и цената на кредита за земеделските производители. Договорихме се с УС на Фонда банките да представят разходите си по обслужването на тези заеми и на тази основа да се определи цената на кредита. Понеже той е дългосрочен - за 4 или 6 години, може да преминем и към фиксиран лихвен процент, който ще бъде задължителен за всички банки при отпускането на кредитите. И после ще се определи съотношението, при което ще се разпредели лихвата между фонда и обслужващата банка.


Следващият проблем е свързан със стиковане на работата на кредитните комитети на банките с управителния съвет на фонд Земеделие. Целта е да се ускори процедурата по разглеждане и утвърждаване на кредитите и предоставянето на ресурса. В момента тя е доста усложнена.


На срещата беше поставен и въпросът дали бихме подкрепили Зърнени храни в новата изкупвателна кампания, която да се противопостави на приватизираните бази, упражняващи силен натиск над зърнопроизводителите за ниски изкупни цени и високи наеми за съхранение. Тук проблемът е по-сложен, тъй като Зърнени храни има неуредени взаимоотношения с ДСК за 37 млрд. лв. и с ХЕБРОСБАНК - за около 1 млрд. лева. Министърът на земеделието Венцислав Върбанов обаче се е договорил с председателя на ДСК Спас Димитров за начина на уреждане на дълга. Според мен и с ХЕБРОСБАНК може да се постигне споразумение. По-сложен е въпросът, че отделните зърнобази не са обособени юридически и не могат да бъдат директни кредитоискатели. Затова обмисляме възможността дали не е целесъобразно някои зърнобази да бъдат обособени като отделни юридически лица. А всяка отделна банка ще реши дали ще работи с тях, или не. Въпрос на организация е за какъв период министерството ще може да обособи и регистрира новите зърнобази като самостоятелни юридически лица.


По всяка вероятност банките ще искат по голяма обезпеченост на кредитите, т.е. коефициентът, с който ще приемат зърното като обезпечение, ще бъде много по-нисък. Примерно досега сме приемали зърното с коефициент 0.6-0.8, но сега той ще бъде около 0.3-0.4. Това за производителите никак не е изгодно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във