Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЩЕ ЧАКАМЕ ОЩЕ ЕДНА-ДВЕ СЕДМИЦИ

Защо според вас се бави продажбата на ТБ БИОХИМ?


- Денис Ершов: Като един от акционерите в НЕФТИНВЕСТБАНК смятам, че ситуацията към сегашния момент не е достатъчно прозрачна. От наша страна са представени всички необходими документи, които са ни поискани, дори свръх това, което се предвижда по закона. Защо тази сделка и досега не е приключила? Предполагам, че съществуват някакви сили, които се опитват да попречат. Но съвсем уверено ще заявя, че ние няма да седим със скръстени ръце. Ще изчакаме може би още една-две седмици и ако през това време сделката не се сключи, ще се обърнем към международните организации - към МВФ, към Световната банка, към някои други организации. По такъв начин не може да се провежда приватизация. Същото стана навремето и с Петрол, т.е. историята с Петрол се повтаря.

Какво имате предвид?


- Ами това, което се пише в момента в пресата, че някаква австрийска банка е дала предложение. Нима не е ясно, че след изтичането на срока предложения за приватизация не се дават. Има си определени условия, има срокове, в които трябва да се представят офертите. Щом изтече срокът - край, няма и предложение. Нашата оферта е квалифицирана като най-добра, обявени сме като ексклузивен купувач, който трябва да представи необходимите документи, и ние ги представихме. И с това сделката трябваше да приключи. Предложенията на някаква друга банка, пък ако ще тя да е и UBS, не могат да се дават след изтичане на срока. Това, което става сега, не ми е понятно. Но още веднъж ще кажа - ние разполагаме с лостове и механизми, които не използваме. Засега изчакваме и се надяваме, че тази ситуация ще се разреши от самосебе си.

А може би все пак не сте изпълнили някои условия?


- Митко Събев: Нафтекс груп, включвайки всички свои компании в България, участва в приватизацията и плаща толкова, колкото струва приватизиращото се предприятие. На нас са ни чужди каквито и да са игри. Може би затова толкова трудно ни се отдава приватизацията. Същото, знаете, беше и с Петрол. Макар че и като сделка тя беше много по-прозрачна от тази за БУЛБАНК поради простата причина, че се стигна до открит търг. Що се отнася до Биохим, от самата оферта се вижда, че ние сме оценили банката и сме предложили за покупката й безусловна цена. И това, че следващата оферта е четири пъти по-ниска, също е факт.

Докога ще чакате?


Митко Събев: Ние приехме изричното условие да внесем 27 млн. лв. за увеличение на капитала до 30 септември. А дотогава БИОХИМ трябва да направи провизии по новата наредба и да отговори на много изисквания. Ако това не стане, аз не знам какво ще случи с тази банка. Според мен има съвсем реална опасност БИОХИМ да изпадне в огромна ликвидна криза. Дневният оборот само на фирмите на Нафтекс груп в България е около 3 млн. марки. Така че управляващите трябва да мислят и в тази насока. А ние ще стабилизираме банката.

А забавянето на приватизацията на БИОХИМ носи ли ви загуби?


Митко Събев: Разбира се, че носи. Най-малко затова, че НЕФТИНВЕСТБАНК стои пасивно на пазара, тъй като е в приватизационна сделка. Ако утре разберем, че нещата по нея отиват към провал, НЕФТИНВЕСТБАНК ще предприеме една активна програма, с която ще привлече много от клиентите на БИОХИМ. И ние трябва да оцеляваме, нали така! Освен това сме замразили средства, които са предвидени за плащането на БИОХИМ, които не можем да използваме рационално за инвестиции. Стартирали сме през март, а сега е юли. Защо БКК обяви, че ще приключи в рамките на месец.

Facebook logo
Бъдете с нас и във