Банкеръ Weekly

Общество и политика

ШИЛЯШКИ БЪРКА ОЗДРАВЯВАНЕТО СЪС СУБСИДИИ

За енергийните дружества, включени в списъка за финансово оздравяване (ПМС N147 и N247 от 1999 г.), комунистическият принцип за разпределение всекиму според потребностите явно все още е валиден. Поне такова е усещането от действията на ръководството на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси (ДАЕЕР) и най-вече на председателя й Иван Шиляшки.


Съгласно изискванията на меморандума, подписан от правителството и МВФ по тригодишното споразумение, в края на март тази година ДАЕЕР внесе за обсъждане и одобрение в Министерския съвет План за подготовка на въгледобивните мини за бърза приватизация. Въпреки оптимистичното си заглавие, документът нямаше успех и бе върнат за съгласуване и доработване в заинтересованите ведомства.


Меморандумът, подписан с МВФ, е категоричен - държавата да поеме просрочените задължения само на тези мини, за които има сключена сделка за приватизация или са обявени в ликвидация. Но подчинените на Шиляшки, изглежда, не са се съобразявали много-много с каквито и да било препоръки, залагайки на практиката от миналата година, когато въгледобивните дружества бяха субсидирани от държавния бюджет.

Една от алогичните тези

с които са изпъстрени 50-те страници на Плана за подготовка на въгледобивните мини за бърза приватизация, се съдържа в т. 2.1.2. - Реализация на приходи. В нея е посочено, че за добитите през 1999 г. 25.278 млн. т въглища мините са получили 436.518 млн. нови лева. При прогнозирано покачване на цените през тази година средно с 18% и нарастване на добива и реализацията на въглища с около 2 млн. т, експертите на Шиляшки са предвидили намаление на приходите (!) с 5.4 млн. лева. С каква финансова логика може да се обясни този спад на приходите - остава неизвестно.


Заложеният в проектодокумента финансов резултат на целия подотрасъл Въгледобив е печалба от 5.6 млн. лева. Тя обаче е средноаритметично между печалбата на традиционно печелившия открит въгледобив и загубите на подземния добив и не дава точна представа за истинското състояние на губещите дружества. Предвидено е все пак

подземният въгледобив

да приключи 2000 г. с 6.7 млн. лева загуба. Но, ако държавата отпусне исканата от мините производствена субсидия от 8.956 млн. лв. (без ДДС), в ДАЕЕР са изчислили, че и той ще излезе на печалба от 2.25 млн. лева.


В плана не са заложени средства за погасяване на просрочените задължения към Националния осигурителен институт (НОИ), които към края на миналата година надхвърляха 50 млн. лева. Но пък мините искат от бюджета пари за осигуряване на безопасността на труд, за отчуждаване на земи и за рекултивация - все неща, които би трябвало да покриват от собствените си приходи.

Отчуждаването на земи

е най-голям проблем за Марица изток. Най-богатото въгледобивно дружество очаква 4 млн. лв. държавни пари, за да изплати обезщетенията на собствениците на имоти. Мини Марица изток скоро ще стигнат до Черно море, но явно все още не са се научили, че държавата плаща обезщетения само за земи, които се отчуждават с акт на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за важни държавни нужди, като изграждане на пътища, летища и пристанища, все публична държавна собственост - коментират финансови експерти. А мините, макар и 100% държавни, са чисто търговски дружества, частна държавна собственост.


Същото се отнася и за рекултивацията на отработените терени, за което въгледобивните дружества искат субсидии от 16 млн. лева.


Според разчети на ДАЕЕР мините имат нужда и от огромни средства за инвестиции, като само за Бобовдол сумата е над 100 млн. лева. В същото време никой никъде не е представил точен разчет какъв ще е ефектът и възвръщаемостта на тези инвестиции.


По всичко личи, че

увлечени в исканията си

авторите на Плана за подготовка на въгледобивните мини за бърза приватизация са се поотклонили от основната идея - до края на тази година част от въгледобивните дружества да бъдат обявени за раздържавяване, а останалите - в ликвидация. Единствената мина, обявена в ликвидация досега (б. а. - още през юли на миналата година), е Колош, включваща няколко нерентабилни участъка от Бобовдол. За мини Черно море първоначално бе предвидена същата процедура, но неотдавна бе разработен и вече е в действие проект за изваждането й от ликвидация и за последващо оздравяване.


Колкото до мини Перник, за тях планът на ДАЕЕР предвижда отделяне на открития добив от подземния и евентуалното му обединяване с местната топлофикация. Предложението за подземния добив е да се сложи на масата за приватизация и ако никой не го купи, да се ликвидира.


Не по-розова е картинката и с

топлофикационните дружества

Съгласно меморандума с МВФ е необходимо до края на юни Министерският съвет да приеме конкретен план за действие за всяка една топлофикация, включително и с прогнозата кои дружества ще прекратят мъчителното си съществуване. Такъв план все още няма разработен, но независимо от това вече е опоскана половината от субсидията, предвидена в бюджета за тази година. В момента топлофикатори, чиновници от ДАЕЕР и от финансовото министерство пишат и бришат хиляди сметки като как ще се отрази исканото от Булгаргаз повишаване на цената на синьото гориво върху финансовото състояние на топлофикациите. Въпросът е особено важен, като се има предвид, че цената на продаваната топлоенергия ще остане същата и през следващия отоплителен сезон, а исканото увеличение на цената на газа варира от 14 до 22 процента.


А иначе, според експерти от ДАЕЕР, топлофикационните дружества не са много подходящи за приватизация. И една от причините за това била, че те не си събират вземанията. Средно 35% от несъбраните суми са от населението. По-големите им длъжници обаче са бюджетните организации.


В Държавната агенция по енергетика може би се надяват, че и тази година ще вземат субсидиите и ще отложат приватизацията или ликвидацията за необозримото бъдеще - споделят служители от финансовото министерство. - Но това няма да стане и е време хората на Шиляшки да го разберат. Краят на годината иде, а дотогава трябва да има или приватизирани, или ликвидирани дружества.

Facebook logo
Бъдете с нас и във