Банкеръ Weekly

Общество и политика

ШЕСТДЕСЕТ ХИЛЯДИ ДУШИ ЧАКАТ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ АКЦИИ ОТ БТК


Покрай големите приватизационни сделки консултантите
винаги изкарват добри пари. Когато техният избор се прави от програмата
ФАР на Европейския съюз или от друга донорска организация, публиката
обикновено е информирана точно и навреме кой е избраният и какви
са условията по сключените договори. Така стана и при определянето
на консултанта за приватизацията на Българска телекомуникационна
компания - Deutsche bank - UK. Финансирането за неговата работа
бе осигурено от Световната банка, която стриктно следеше за спазването
на процедурите. Оказва се обаче, че по сделката за БТК, по-голяма
от която ще е единствено продажбата на НЕК, е бил проведен още
един конкурс за консултант. Необяснимо защо за него не бе дадена
публично никаква официална информация. Може би защото, колкото
и чудно да изглежда, никой от загубилите конкурса не е оспорил
честността на процедурата. Или защо тя е под закрилата на нечие
височайше благоволение?


Става въпрос за конкурса, организиран от БТК за съставяне
на списъка с всички, които имат право да закупят преференциални
акции от телекомуникационната компания. Той е спечелен от консорциум,
в който влизат две консултантски фирми - Събев и съдружници
и Деа консулт, както и две банки - България
инвест и БРИБАНК. Между БТК и консорциума е постигнато съгласие
да не се оповестява договорената за услугата сума, но източници
от консорциума не отхвърлиха предположенията на в.БАНКЕРЪ,
че тя е около 160 хил. щ. долара.


Както е известно, крайният срок за подаването на
оферти за БТК е 28 януари. При последното си посещение у нас представителите
на Deutsche bank - UK са заявили намерението си да подготвят сделката
така, че да намалят до минимум времетраенето на преговорите. Затова
консорциумът за продажбата на преференциалните акции трябва да
е изпълнил своите задължения до края на февруари. Предварителните
прогнози на експертите са, че броят на правоимащите в БТК ще се
окаже твърде голям - между 50 и 60 хиляди души, тъй като пощите
и далекосъобщенията бяха под една шапка до 1993 година. Тогава,
по искане на Световната банка, те бяха разделени, за да се предотврати
използването на отпуснатите за телекомуникациите средства и от
другите фирми под шапката. Така сега имащите право на преференциални
акции ще са не само работниците и служителите на БТК, но и на
Разпространение на печата, на Български пощи
и на няколкото специализирани строителни предприятия.


Според закона за приватизацията право на преференциални
акции имат всички работили поне две години в продаваното предприятие,
както пенсионираните през последните десет години работници и
служители със стаж във фирмата, не по-малък от три години. Правоимащите
могат да закупят общо до 20% от акциите, предложени за приватизация.
Цената на преференциалните книги е 50% от тяхната стойност, постигната
при сделката, или половината от направената оценка. Коя от двете
методики ще се използва, решава Агенцията за приватизация. Общата
сума на отделните пакети с преференциални акции не може да надвишава
брутното трудово възнаграждение в предприятието за последните
24 месеца, а правото за преференциално закупуване на акции се
упражнява в срок до 90 дни след приключване на касовата сделка.


Предварителните изчисления на експертите показват,
че за покупката на преференциалните акции от БТК ще са необходими
общо между 30 и 50 млн. щ. долара. Проблемът е кой ще ги даде?
Работниците и служителите едва ли ще са в състояние да направят
това, а трудно биха заделили подобна сума, при това за не толкова
много дребни собственици. Ето защо се предполага, че намерението
на двете банки в консорциума е да кредитират всеки правоимащ индивидуално.
Рискът от подобни операции в случая ще е минимален, тъй като кредитните
институции сигурно ще поискат акциите да послужат като обезпечение
по заемите. Много е вероятно също така мажоритарният собственик
да предложи на работниците да изкупи техните книги веднага след
сделката. Твърди се, че представителите на гръцката ОТЕ и на Deutsche
Telecom, кандидат-купувачи на БТК, също са съгласни да кредитират
работниците.


В момента в БТК работят близо 26 хил. души и според
условията на продажбата новият собственик на компанията ще може
да съкрати до 36% от заетите, т.е. около 9500 души за срок от
пет години. Естествено броят на съкращенията ще зависи от конкретната
програма за развитие на БТК, която бъдещият купувач ще предложи.
Международните изисквания са един работник да обслужва 200 линии.
Тази норма обаче се отнася за държави с висока степен на цифровизация
на телефоните, което означава, че бъдещите неизбежни съкращения
у нас ще се осъществят постепенно, успоредно с усвояването на
новите инвестиции. От своя страна синдикатите са предложили въвеждането
на двугодишен мораториум върху уволненията. През този период трябва
да се изготви специална програма за алтернативна заетост. Към
Министерството на труда и социалната политика вече е създадена
работна група, която ще се занимава с този проблем. Най-големите
съкращения очевидно ще са в пощите на големите градове, където
мрежите ще се цифровизират най-ускорено.


Най-вероятните кандидати в наддаването за БТК са
Deutsche Telecom (Германия), OTE (Гърция), STET (Италия) и KPN
(Холандия). Но за подаване на оферти остава още месец време.

Facebook logo
Бъдете с нас и във