Банкеръ Weekly

Общество и политика

ШЕФОВЕТЕ НА БАНКА ДСК ЩЕ СЕ ЗНАЯТ ПРЕДИ НИКУЛДЕН


Управителният съвет на Банка ДСК ще бъде
огласен до 4 декември - това решиха на първото си заседание миналата
седмица тримата надзорници на банката, ден след като стана известен
техният пълен състав. Ценка Илиева - главен счетоводител на Българската
телекомуникационна компания, стана третият член на надзорния съвет
на Банка ДСК. Първите двама надзорници - заместник-министърът
на финансите Кирил Ананиев и началникът на правния отдел на МС
Елиана Масева, бяха избрани веднага след като правителството прие
новия устав на банката, регламентиращ преминаването й към двустепенна
система на управление. Вероятната причина попълването на надзорния
съвет да се забави бяха грижите на финансовия министър около внасянето
на новия държавен бюджет в парламента. Банкери обаче са на мнение,
че забавянето се дължи и на отказа на БНБ да изпрати свой представител
в надзорния съвет на Банка ДСК. Изборът на Ценка Илиева
бе донякъде изненадващ. Вероятно в полза на нейната кандидатура
е натежало обстоятелството, че доскоро г-жа Илиева е била член
на управителния съвет на Пощенска банка, което предполага познания
върху конюнктурата в банковия сектор.


На първото си заседание надзорниците обсъдиха перспективите
за бъдещото развитие на Банка ДСК и предизвикателствата,
с които трябва да се справи при своето преструктуриране. Веднага
след празнуването на 6 декември - Деня на банкера, стратегията
за развитие на банката ще бъде обсъдена на съвместни заседания
на надзорния и управителния й съвет.


Четири имена в оперативното ръководство на банката
вече са почти сигурни: председателят на Банка ДСК
Спас Димитров и неговите заместници Виолина Маринова, Асен Друмев
и Иван Искров. Загадка е все още кой ще бъде петият член на управителния
съвет.


Банка ДСК е левовата каса на населението.
Тя е втората по големина кредитна институция в страната, в която
са съсредоточени 74.7% от левовите и 31.9% от общия размер на
всички депозити на нефинансови институции в български банки. През
тази година Банка ДСК стана лидер в кредитирането.
Тя удвои размера на вземанията си от граждани и фирми. В момента
те са над 504.2 млрд. лв., като само 0.3% от тях са просрочени.
За сметка на това не са върнати 27.1 млрд. лв. от раздадените
през миналата година зърнени кредити. Една част от тези просрочия
ще намалее, след като ДФРР плати на Банка ДСК обещаните
10 млрд. лева. За останалите пари кредитната институция и фондът
ще водят длъжниците си на съд. Другите проблемни вземания са за
около 80 млрд. лв. от затворените ПЧБ, ТСБанк, Бизнес Банка, ТБ
Славяни и ЕЛИТБАНК. В края на декември тази година
Банка ДСК очаква Кредитна банка да й върне облигации
по ЗУНК за 13 млн. щ. долара. Освен това тя бе включена в списъка
на кредиторите на Плама. От рафинерията банката има
да си прибира 15 млн. щ. долара.


В края на октомври 1998 г. Банка ДСК
има капиталова база от 106.6 млрд. лв. и печалба от 12.5 млрд.
лева. Голямото предизвикателство пред банката е започването на
валутни операции - набиране на депозити, разкриване на сметки
и извършване на разплащания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във