Банкеръ Weekly

Общество и политика

ШЕФОВЕ НА БАЛКАКАР ПАК СА СЛЕДСТВЕНИ

РАЗМРАЗЕНО Е ДЕЛОТО ЗА 20-те МЛН. ДОЛАРА, ИЗТОЧЕНИ ЧРЕЗ ЗАДГРАНИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА НА ХОЛДИНГА


Докато експертите на вицепремиера и министър на икономиката Петър Жотев съчиняват новата стратегия за приватизация на финансово обезкръвения Балканкар холдинг, следователи и прокурори започнаха за кой ли път да дирят авторите на пагубното източване. От Специализираната следствена служба (ССлС) потвърдиха пред в. БАНКЕРЪ, че е подновено наказателното дело N139 от април 1997-а, което бе замразено през юни 1998 година. Както е записано в прокурорските документи, преди три години делото е образувано срещу виновни длъжностни лица от Балканкар холдинг и Балканкар импекс, които за времето от 1990 до 1994 г. не са положили достатъчно грижи за управлението и стопанисването на повереното им имущество. Според подадената на следователите информация щетите от въпросното безхаберие надхвърлят 20 млн. щ. долара. През 1998 г. разследването здраво зацикли, защото оттогава насам спецовете от Главно управление Държавен финансов контрол (ДФК) не успяваха да изпълнят постановлението на Софийска градска прокуратура, с което им бе възложено да извършат финансова ревизия на задграничните поделения на маститата каростроителна шапка. След очевидно непосилни усилия, най-сетне през август тази година ревизорите докладваха, че са приключили проверките, но... само в четири от над 14-те дъщерни дружества на Балканкар холдинг, регистрирани в чужбина. Като оставим настрана показателния факт, че след толкова години точният им брой продължава да е неизвестен, все пак интересно е какво са открили ревизорските очи, надникнали в батаците на Балканкар ООД - Германия, Сибикар Карели Елеватори - Италия, Полкар ООД - Полша, и Балтек 1989, регистриран в английския град Хъл. Тъкмо завършените ревизии на тези дружества отвориха сега повторно работа на магистратите. По-важното в случая е, че проверките обхващат периода от 1994 до края на 1999 година. Което би трябвало да означава, че следователите може би ще разширят и списъка на виновните лица, осигурили на Балканкар холдинг шеметния борч от близо 200 млрд. стари лева.


Ревизорите са уведомили следствието, че и четирите дружества работят на загуба, защото формират допълнителни разходи за отстраняване на производствени дефекти, с което пък се увеличавала себестойността на продукцията. По-тревожният извод обаче е, че поради липса на координация, на адекватни управленски решения, както и поради силно занижен контрол от страна на холдинга майка - Балканкар, в задграничните му поделения била създадена възможност за облагодетелстване на трети лица.


Това твърдение, което от години не е тайна за мнозина българи, е онагледено от ревизорите с конкретен пример, засечен най-напред в

бизнеспрактиката на Балканкар - Германия

Базираното там ООД е натрупало внушителен финансов минус, изчислен на 1 212 000 г. марки, които, колкото и да е странно, се отчитали като загуба и в самия Балканкар холдинг. И то след като холдингът е отписал - под формата на финансова подкрепа, вземания от германското си поделение в размер на 1 928 000 г., които пък били записани като загуба на шапката. По този начин, отбелязват ревизорите, в периода от 1997 до края на октомври 1999 г. общият резултат от дейността на Балканкар - Германия, е загуба от 3 140 000 г. марки. Причина за негативното явление са и споменатите вече необосновани разходи за отстраняване на дефектите на доставените от България кари. Вместо задграничното поделение да предяви

претенции към заводите-производители

у нас и да ги накара да поемат разноските за некачествената им продукция, тя е доизкусурявана в Германия, където, подчертават ревизорите, трудовите ставки са едни от най-високите в Европа. За подобни ремонти на място дъщерното дружество на Балканкар холдинг е потрошило залудо 1 250 000 г. марки, които се отчитат като пропуснати ползи.


Установено е още, че Балканкар ООД-Германия е успяло да натрупа голямо количество от резервни части, оценени на 729 912 г. марки. А със стойността на залежалите запаси се блокирали оборотни средства на дружество и така се наложило то да тегли банкови кредити, лихвите по които възлизали на 1 004 597 г. марки. В същото време обаче шефовете на немското каростроително поделение не се грижели особено за събирането на неговите вземания - от тях само просрочените са в размер на 473 880 г. марки. По този начин на практика

ООД-то безлихвено кредитирало някои от контрагентите си

на територията на Германия. Като за капак то доставяло нови кари и на клиенти, които дори частично не са покрили старите си задължения. В договорите с чуждестранните партньори липсвали гаранционни клаузи за събираемостта на вземанията и изобщо не са търсени обзщетения при тяхното просрочие. С две думи, шефовете на външнотърговските дружества са работили през куп за грош.


В крайна сметка ревизията на ДФК е констатирала, че от отписани вземания Балканкар ООД - Германия, е ощетено с 1 211 846 г. марки, от рекламации - с 946 000 г. марки, от продажбата на кари под доставни цени - с 1 231 г. марки, и от неидентифицирана, но неизгодна сделка - с още 9 311 г. марки. Това е скъпата цена на калпавия менджъмънт, обрекъл на фалит регистрираното в Германия дъщерното дружество на Балканкар холдинг.


Няма розови тонове и в

ревизорската картинка на Сибикар Карели Елеватори

- Италия. От 1995 до 1999 г. това поделение на каростроителния ни холдинг е успяло да реализира печалба само веднъж - през 1996 година. Оттам нататък се налага трайната тенденция за фабрикуване на все по-големи загуби - 264 020 852 ит. лири за 1997 г., 233 193 106 ит. лири за 1998 г. и цели 2.5 млрд. ит. лири до 30 септември миналата година.


И тук, както и в случая с германската дъщерна фирма на Балканкар холдинг, проверката на ДФК е установила, че грешни пари са похарчени за поправката на дефектни кари, пристигнали от България. Същото се отнася и за изплатените от Сибикар гаранционни суми по предявените рекламации. В ревизионния акт е посочено, че те са много по-високи от предоставената на българските заводи трипроцентна отстъпка върху доставната цена на карите.


Според проверяващите разходите за периода 1995-1999 г. по предпроизводствения сервиз на карите и издръжката на италианския филиал на Балканкар били относително постоянни. Но, поради намалената рентабилност на продажбите, средствата за покриване на разходите на Сибикар непрекъснато намалявали, което принуждавало дружеството да тегли кредити, тъй като не разполагало с достатъчно ликвидни средства. По-натътък ревизорската приказка разказва, че в резултат на увеличения размер на кредитите финансовите разходи на това холдингово поделение все повече набъбвали - от 104 600 000 ит. лири през 1995 г. до 574 443 069 ит. лири през 1998 г., за да стигнат само за деветте месеца на 1999 г. до 549 412 446 ит. лири.

Ларж отписаните вземания

пък ощипали Сибикар със 113 323 042 ит. лири, изплатените по същия начин обезщетения - с 295 млн. ит. лири, а разходите за сервиза на некачествени кари - с 450 млн. от италианската валута.


По-различни и по-любопитни са обаче ревизорските констатации за дружествата Полкар - Полша, и Балтек - Англия. Проверяващите изрично са изтъкнали, че според българското законодателство с представителите на Балканкар холдинг в задграничните му поделения е трябвало да бъдат сключени договори за управление. Целта на това задължение е повече от ясна - да се регламентират правата и отговорностите на определените мениджъри. Само че вместо такива договори,

заобикаляйки закона

шефовете на холдинга избрали по-простия и явно по-удобен начин - упълномощавали изпълнителните директори на задграничните дъщерни фирми да ги управляват. В резултат на това и поради пълната липса на организация, координация и контрол били реализирани няколко ефектни удара. в Полкар например управляващият дружеството Иван Миндов, оторизиран да защитава държавните интереси, получил възможност да се погрижи добре за своите. Неизвестно как лично той и свързани с него лица придобили 33% от дяловете в полското дружество.


В условията на същото безконтролие

бившият шеф на Балтек - Англия

пък безпроблемно издавал фактури, които, както са записали ревизорите, не са регистрирани. По този начин по лични сметки на предприемчивия мениджър в чужбина неправомерно са преведени 254 784 щ. долара. Проверяващите не са посочили името на този български гражданин, но са посочили, че същият е извършил доставки на резервни части за Параходство БМФ - Варна, чрез собствената си фирма. Въпреки че по време на тази сделка лицето е ръководело задграничното дружество на Балканкар холдинг - Балтек, чийто предмет на дейност е тъкмо доставка на резервни части.


Общо взето, засега това е скромната информация за задграничните дружества на каростроителния холдинг, която са събрали експертите на ДФК. Те обаче би трябвало задълбочено да са чели какво пише в един секретен доклад по същата тема, изработен през далечната вече 1995 г. от тогавашното промишлено министерство, както и в дебелите папки с ревизиите на Балканкар холдинг и на търговската му централа Балканкар импекс, извършени от Министерството на финансите през 1996 година. Там данните за източването на холдинга са доста по-интересни и по-богати. Въпросът сега е да се установи дали в резултат на нечисти машинации са забогатели и някои от шефовете на злощастния Балканкар холдинг, който виси недоприватизиран с дългове от 192 млн. нови лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във