Банкеръ Weekly

Общество и политика

СГС ОСТАВИ ЛЕЙДИ СОФИЯ ПО ЧОРАПИ

Особеното на сегашното правораздаване у нас е, че то се извършва непрекъснато и навсякъде - преди и след съда, във и около съда, даже в домовете на юристите. Но това са само клюки, а какво ли не твърдят клюкарите...


Борбите за акционерно надмощие в новоприватизираните български фабрики са интересен феномен. Най-вече от гледна точка на фантазията и находчивостта при разнообразяване на юридическите похвати за материализиране на интересите на една или друга акционерна група. Сякаш осветеният от закона ред стои последен в списъка на използваните средства.


Спорът между Българска холдингова компания (БХК) с председател на надзорния съвет адвокат Харалампи Анчев и новото ръководство на Лейди София АД, с председател на СД Ховаким Худавердов, по въпроса имало ли е общо събрание на дружеството на 29 май тази година и законни ли са неговите решения стигна до Софийски градски съд. Вместо ясно решение съдът предлага на спорещите зашеметяващ правен хаос.


Твърдението на БХК (акционер в чорапеното дружество с 27.10% от капитала) е, че общото събрание е било отменено с решение на съвета на директорите на Лейди София и затова направените промени в устава и ръководството не трябва да бъдат признавани от съда. Още повече че според изпълнителните директори на холдинга Кристиян Конов и Пирин Атанасов събрание въобще не се е състояло.


Съдът обаче е получил документите от проведеното на 29 май общо събрание, признал ги е за валидни и е постановил решение за съответните вписвания в регистрите.


Поради тази причина БХК завежда искова молба, с която настоява да бъде обявено за нищожно вписването на направените промени, отмяна на решенията на събранието и като обезпечителна мярка - спиране на изпълнението на решението за регистрация на новия борд (въпреки че това решение всъщност вече е изпълнено).


Делото се гледа на 12 юни от съдия Здравка Първанова, която не приема за основателно искането за налагане на обезпечителна мярка, като се позовава на чл. 497 от Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК). Следващото заседание съдия Първанова насрочва за 18 септември.


Дотук - нищо интригуващо. Но същия ден (12 юни) в СГС постъпва нова искова молба от БХК срещу Лейди София АД с почти идентичен текст. С допълнителна молба от 19 юни БХК отново иска да се спре изпълнението на вписаното решение за регистрация на новия борд, въпреки че съдия Първанова вече е отказала да го стори. Не само за лаика, но и за някои юристи е неразбираемо как, при положение че един състав на СГС е започнал да разглежда даден проблем, друг състав също се заема с него в разстояние на няколко дни? Точно това прави съдия Наумова, която на 19 юни спира изпълнението на решението с определение, противоположно на това на колежката й, пренебрегвайки категоричния текст на чл. 497 от ГПК. В обезпечителната заповед, случайно или не, липсва уточнението, че определението може да се обжалва пред Софийския апелативен съд.


Председателят на СД на Лейди София АД Ховаким Худавердов още на 26 юни подава частна жалба до Софийския апелативен съд, с която иска отмяна на допуснатото обезпечение. След изтичане на законния срок съдия Наумова не придвижва жалбата до Софийския апелативен съд и така по същество е нарушено правото на защита на жалбоподателя. Освен това без бавене насрочва делото по иска на БХК за 8 юли. На това заседание съдия Наумова, позовавайки се на собственото си определение за обезпечаване на иска, отстранява адвоката на Лейди София, който представлява последното ръководство на дружеството, вписано от фирменото отделение на СГС и публикувано в Държавен вестник. Ръководството, оглавявано от Худавердов, е лишено практически от правото си на защита, а за законен представител на интересите на дружеството е признат предишният директорски екип, оглавяван от Божидар Радев. Съвсем естествено е последният да няма никакво желание да защитава онова решение на акционерното събрание, с което е освободен от директорския пост, и логично не се явява в съда. Така в едно заседание делото е решено само в присъствието на ищеца.


В настъпилия правен хаос могат единствено да се градят хипотези. Например какво ще стане, ако съдия Наумова тези дни постанови едно решение, а на заседанието на 18 септември съдия Първанова реши точно обратното? Не трябва ли едното дело да бъде прекратено?


Какво следва? Веднага след решението на съдия Наумова възстановеният съвет на директорите начело с Божидар Радев насрочва чрез Държавен вестник общо събрание на дружеството за 27 юли. То обаче ще се окаже незаконно, ако Апелативният съд реши, че обезпечителната мярка е наложена неправомерно. Ако това не се случи пък, ще последва нова серия жалби - вече от другата страна, и така - неизвестно докога.

Facebook logo
Бъдете с нас и във