Банкеръ Weekly

Общество и политика

СЕНЗОРНА ЕЛЕКТРОНИКА СЕ РАЗМИНА СЪС СВОЯ ОЗДРАВИТЕЛ


Как се придобиват 17.5 декара заводска земя по 1100
лв. на кв. метър, и то през 1996 година? Това е само един щрих
от поредната схема за източване на държавно предприятие - в случая
Сензорна електроника - Пловдив. И докато магистратите
седем месеца се чудят дали да дадат ход на делото, то потъва ли,
потъва в процедурите на несъстоятелността и дори появата на чуждестранен
кандидат-купувач не е в състояние да го спре. Крайният резултат
е, че последната надежда - един швейцарски инвеститор- вече си
купи обратен билет.


Бавното съставяне на приватизационната оценка на
Сензорна електроника въведе предприятието в омагьосания
кръг, в който се въртят десетки държавни фирми, преди да попаднат
в черната дупка на небитието. Те хем са в несъстоятелност и ги
грози ликвидация, хем търсят кандидат-купувачи и чакат приватизационни
оценки.


Пловдивският завод пое по пътя на несъстоятелността
на 16 септември 1997 година. Тогава кредиторите му ХЕБРОСБАНК,
ГУСВ И ТУДА изгарят със 714 210 151 лева. Най-засегната
обаче е пловдивската банка, която има да си взема 99.1% от цялата
сума. За да дадат последен шанс на Сензорна електроника,
тримата й основни спонсори сядат на 13 май 1998 г.
около масата на преговорите, за да изслушат оздравителния план,
подготвен от синдика Александър Грозданов и от управителя Ангел
Топорчев. Планът предвижда


да се разпродадат


дълготрайните материални активи, които не са включени
в основното производство и да се запазят работните места. Схемата
на оздравяването предвижда също в четиридесетдневен срок от утвърждаването
й кандидат-купувачът на дружеството - дъщерен холдинг на швейцарска
компания, да изплати изцяло приетите претенции на кредиторите
със собствени средства. Те са в размер на 714 млн. лв., допълнени
с мораторните лихви, които се начисляват от датата на откриване
на производството по несъстоятелност до реалното изплащане на
задълженията. Освен това потенциалният купувач се ангажира да
преведе по сметка на Министерството на промишлеността разликата
между стойността на предприятието според оценката и платените
задължения към кредиторите. Ако обаче оценката на дружеството
се окаже по-ниска от 714 млн. лв., дъщерният холдинг на швейцарската
компания все едно ще трябва да се издължи на кредиторите. По-странното
в случая е, че вече четвърти месец се очаква всеки момент
да бъде свикано събрание на кредиторите. Защото до момента те
нито са отхвърляли оздравителната програма, нито са я и приели.
По съвет на съдията, водещ процедурата по несъстоятелност, кредиторите
решават: първо, да се извърши приватизационна оценка, а след това
те да се съберат отново, за да гласуват оздравителната програма.
Днес обаче само синдикът знае каква е стойността на Сензорна
електроника според тази оценка, която е готова от 1 август.


Всички тези действия всъщност са безсмислени - за
кредиторите на Сензорна електроника няма значение
на колко ще бъде оценена предприятието, тъй като те така или иначе
ще бъдат възмездени изцяло от потенциалния му купувач. Поне така
предвижда оздравителният план. Засега кредиторите няма да получат
и лев, тъй като след близо шестмесечно чакане


търпението на швейцарската компания вече се е изчерпало


и тя официално се е отказала да оздрави Сензорна
електроника. В момента синдикът трескаво търси нов оздравител,
тъй като в противен случай Пловдивският окръжен съд ще бъде принуден
да обяви предприятието в несъстоятелност и да възложи на синдика
да осребри активите му на парче. Почти сигурно е,
че при подобен вариант кредиторите няма да бъдат изцяло възмездени
(какъвто шанс имаха, ако бяха приели оздравителната програма).
Така че колкото повече се отлага следващата среща на кредиторите,
толкова нараства вероятността те да загубят.


Задълженията на Сензорна електроника
фигурират в баланса й още от 1991 година. Тогава местната банка,
консолидирана през 1994 г. в ХЕБРОСБАНК, отпуска на дружеството
заем от 8 138 678 лв., обезпечен с ипотека на сграден фонд. Същата
година предприятието получава от банката още един, този път необезпечен
кредит от 1.2 млн. лв. за оборотни средства. През 1992 г. следва
нова финансова инжекция за 120 хил. щ. долара, отпусната срещу
залог на линията за захранващи шини. Едва ли трите кредита са
били редовно обслужвани, тъй като са теглени точно когато сигурните
до 1990 г. пазари един по един започват да отпадат.


Въпреки протакането на оценителите интересът на един
нов потенциален купувач към Сензорна електроника все
още може да бъде подхранван с една съдебна процедура. Инициатори
за нея са синдикът и управителят на пловдивското дружество. Още
през април те са завели дело в местния съд, с което оспорват продажбата
на 17 480 кв. м незастроена площ (половината от цялата територия
на предприятието), извършена през 1996 година. Ако пловдивските
магистрати решат, че въпросната сделка се разминава със закона
и я обявят за нищожна, това ще повиши стойността на Сензорна
електроника.


Пловдивският окръжен съд вече е дал ход на делото.
До този момент е известно, че организаторите на продажбата са
допуснали редица нарушения на наредбата за търговете. Основното
е, че Министерството на промишлеността е разрешило продажбата
само на 17 дка земя, но са били продадени допълнително още 480
кв. метра. На 15 април 1996 г. продавачът съставя протокол, според
който на търга не се е явил нито един купувач. На 1 юни 1996 г.
обаче търг все пак е проведен, въпреки че шестдесетдневният срок,
в който е трябвало да бъде продадена въпросната земя, е изтекъл.
Освен това четиримата купувачи предварително са се споразумели
по какъв начин да си разпределят закупената площ, като са обединили
своите намерения в една оферта. По този начин СД Хелиос
Пловдив - Василев и Сие вече е собственик на 5100 кв. м,
Поп Комерс ООД - Пловдив, притежава 5480 кв. м, Вакрил
Тодоров Тодоров владее 4900 кв. м и Петко Димитров Димитров заедно
с Живко Добрев Костов си разделят общо 2000 кв. м площ. Така новите
собственици просто са избегнали наддаването. За сметка на това
обединените купувачи придобиват земята по цена от 1100 лв. на
кв. метър, макар че обявената първоначална цена е 1400 лева.


По всичко личи, че в Пловдив никой не бърза да реши
проблемите на Сензорна електроника. Може би всички
са заети с далеч по-едри далавери, но за толкова пасивни съдии
и оценители би могло да мечтае всяко българско предприятие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във