Банкеръ Daily

Общество и политика

Семерджиев променя Наредбата за медицинската експертиза

Министърът на здравеопазването Илко Семерджиев одобри промени в Наредбата за медицинската експертиза.

Според Семерджиев с приемането им ще бъде отстранен още един порок от наследения нормативен хаос в министерството. Наредбата оказва пряко въздействие върху редица права на пациентите в трудовата и социалната сфера, определяйки наличието на временна или трайна неработоспособност, вида и степента на увреждане, както и тяхната количествена характеристика.

Медицинската експертиза има значение за широк кръг лица и институции – освидетелстваните, осигурителите, НОИ, АСП, Агенцията за хората с увреждания и органите, определящи работоспособността- НЕЛК, ТЕЛК, ЛКК.

Текстове от досегашната Наредба за медицинската експертиза бяха атакувани във ВАС от пациентска организация и съдът е установил нарушение на административните правила при изработването й. Вместо да се отстранят пороците, решението на съда е било обжалвано, което е създало риск от последваща отмяна на цялата Наредба от 5-членен състав на ВАС. 

За да предотврати неблагоприятните последици за населението и експертната общност, служебното ръководство на МЗ отстрани пороците в действащия документ.

Наредбата създава условия за прилагане на единни и обосновани критерии в медицинската експертиза и ред, по който да се осъществява тя. С правната регулация се осигурява утвърждаването на принципи, правила, организация и уеднаквяване на дейностите, свързани с медицинската експертиза, на територията на цялата страна. 

Регулацията дава стабилност и възможност за планиране на всички произтичащи от медицинската експертиза последствия, включително социалните придобивки и финансови обезщетения.

Наредбата за медицинската експертиза запазва правата на хората с увреждания. Не се създават нови регулаторни режими и не се засягат съществуващи режими и услуги.

Предложените промени са публикувани на сайта на МЗ за обществено обсъждане и експертна оценка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във