Банкеръ Daily

Общество и политика

СЕМ: Липсват предизборни лидерски диспути в медиите

В радио и телевизионните програми липсват лидерски диспути. Това е един от основните изводи в доклада на Съвета за електронни медии от специализираното наблюдение на предизборната кампания за 45-ото Народно събрание.

В документа се подчертава, че Българското национално радио провежда успешно информационната част от предизборната кампания, съобразявайки се с всички законови изисквания.

Сред основните заключения в наблюдението е, че предизборната кампания очертава наличието на разрив в политическия диалог в страната между политическите сили. И по тази причина може да бъде определена като доминиращо монологична, защото в голямото си множество участниците в диспутите не дебатират по същество със своите опоненти, а предпочитат да изложат в интервюта само своята позиция, своята програма и визия за случващото се, включително да критикуват медиите и социолозите.

Във връзка със спазването на добрия тон и толерантността, мониторингът регистрира, че отношението към управляващата партия ГЕРБ е основната разделителна линия между участващите политически субекти в тези избори.

Доставчиците отразяват реални политически настроения и възгледи на участниците в кампанията, които на моменти прехвърлят добрия тон и възпитание. Констатирани са няколко случая в излъчено аудио- и аудио-визуално съдържание, които са извън общоприетия тон (например, Боян Расате в БНР и ЕВРОКОМ; съдържание в АЛФА ТВ срещу представители на ВМРО, ДБ и Републиканци за България и др.).

Изборният кодекс предвижда обществените БНР и БНТ да отразяват предизборната кампания само чрез формите, разписани в Споразуменията с партиите, коалициите от партии и инициативни комитети. През последните няколко кампании (обхващащи европейски, местни, президентски и парламентарни избори) се наблюдава практиката в обичайните актуално - публицистични предавания на обществените доставчици да се излъчват платени агитационни форми, чиито водещи са журналистите на съответната медия.

В заключението на медийния регулатор се отбелязва, че безплатните форми и редакционното съдържание съдържат политически внушения и разяснения за бъдещите политически намерения на участниците в изборите, което също е предпоставка за превръщането на безплатното съдържание в агитация.

Наблюдаващите инспектори в СЕМ, стъпвайки на дългогодишен опит в оценка на аудио- и аудио-визуалното съдържание, отчитат подобно сливане или смесване на вида отразяване на кампанията. В тази посока би могло да се пожелае законодателната власт да помисли върху дефинирането на политическата реклама по време на избори и на определянето на платените и безплатните форми на агитация по време в аудио- и аудиовизуалните услуги на доставчиците.

В своята цялост специализираното наблюдение констатира, че доставчиците на медийни услуги спазват принципите на гарантиране правото на свободно изразяване на мнение, гарантиране на правото на информация, гарантиране на правото на отговор в програмите, съгласно чл. 10 от Закона за радиото и телевизията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във