Банкеръ Daily

Общество и политика

Седемте рилски езера загиват

Седемте рилски езера загиват, алармира международната природозащитна организация WWF. И само бързо и стриктно прилагане на закона може да им даде шанс за живот, предупреждават еколозите. Според експертите на организацията, тук вече са нанесени много увреждания , а броят на нарушенията расте. Причината е масовият и механизиран достъп до езерата и той трябва да бъде прекратен, категорични са от WWF.

Замърсяването на Езерата,

води до тяхната еутрофикация или общо казано заблатяването им. Това е тежък екологичен проблем, за който отдавна алармират много природозащитни организации.

Проблемът би трябвало да е и във фокуса на дирекцията на Национален парк “Рила”, която е отговорна за дългогодишното масово присъствие на хора в циркуса на Седемте рилски езера, което е и причината довела до тази еутрофикация. В последните години условията за местната екосистема са допълнително влошени заради непрекъснато растящият човешки натиск, осигурен от лифта, прокаран до Езерата, както и от незаконните джипове-таксита, които качват желаещи да посетят мястото, смятат природозащитниците.

Добре е, че все пак управата на националния парк припознава проблема, заявява Добромир Добринов от WWF. За съжаление обаче избраният подход за решаването му се оказва много погрешен. Той е основан на незаконни практики и ще доведе до допълнително увреждане на парка. Изграждането на нова туристическа инфраструктура с тежка техника, без да бъдат отстрани причините за проблема, само го утежнява, допълва още Добринов.

Според WWF, нарушенията на законите при реализация на проекта на парковата дирекция за опазване на Езерата са няколко.

Първото от тях е

подходът на парковата дирекция да се търси защита на екосистемите, опазвани в националния парк, чрез човешка намеса, нарушаваща тяхната естественост. Според еколозите, той е фундаментално погрешен, тъй като пряко противоречи на чл. 18 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) – „основна цел на националните паркове е гарантиране протичане на естествените процеси в екосистемите и биологичното разнообразие. Съгласно чл. 21 от същия закон, в националните паркове се забранява нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения, техните брегове и прилежащи територии, освен в случаи на опасност от наводнения, които могат да доведат до риск за живота и здравето на хората или настъпване на материални щети“.

В противоречие на това, дирекцията на парка предвижда изграждане на пътеки от дребни камъни и разполагане на дървени парапети в прилежащи територии на езерата и по този начин е в пряко нарушение на посочения режим на парка, смятат от WWF. 

На второ място те посочват, че няма издадена заповед на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на технически проект за описаните в проекта на парка дейности.

На 11 септември, представители на парковата дирекция са провели среща със заинтересованите страни, на която са ги уверили, че няма да се увреждат природни местообитания, опазвани в Защитена зона “Рила”, съвпадаща с границите на парка. От WWF  обаче посочват, че не са били показани къде точно ще са новите каменни пътеки спрямо местообитанията.

По време на срещата е станало ясно, че изпълнителите планират да ползват скали и камъни от района, за да изградят натрошена настилка за въпросните пътеки. Това е огромно количество скален материал, който ще се отнеме от територията на парка и ще превърне района в строителна площадка, категорични са природозащитниците.

По този начин

защитената територия и защитената зона  ще бъдат допълнително увредени,

а представителите на видове, които ползват за убежище камъните или търсят храна там, ще бъдат унищожени. Това според тях, налага изводът, че проектът на Национален парк “Рила” вероятно ще увреди природното местообитание, за чието подобряване уж бил изготвен, както и други природни местообитания и видове, опазвани в Защитена зона „Рила“ и в националния парк, коментира още Добринов.

От WWF напомнят, че реалните законови инструменти за решаването на проблема с човешкия натиск и контрола са на първо място спиране на лифта от хижа Пионерска до хижа Рилски езера. Според организацията, това може да бъде извършено от министъра на околната среда и водите на основание чл. 79, ал. 1, т. 2 от Закона за защитените територии.

Нарушението не е от сега, коментират от организацията. Според експертите й, строителство на горната лифтова станция в границите на парка е извършено в нарушение на забраната за ново строителство в националните паркове по чл. 21, т. 1 от Закона за защитените територии.

 На второ място, те посочват спирането на всички увреждащи парка дейности. По тяхно мнение, Министърът на околната среда и водите може да спре проекта на парковата дирекция, експлоатацията на лифта от хижа „Пионерска“ до хижа „Рилски езера“, както и движението на всички превозни средства по пътя от “Пионерска” до границите на парка, с изключение на тези, използвани от държавни служби. И допълват, че той може да направи това чрез акт за прилагане на административна принуда, на основание чл. 121, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие - при възникване на непосредствена опасност от увреждане или унищожаване на защитени зони или на части от тях. Разпоредбата на чл. 121 е транспозиция от Директивата за местообитания на Европейския Съюз, която осигурява безпрецедентно ниво на защита, държи сметка само за наличието на опасност от увреждане на защитена зона, без значение дали дейностите водещи до такова въздействие, се извършват във или извън териториалните граници на защитената зона, без значение какви актове за реализация на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения са издадени, дали те са законосъобразни, и прочие съображения от подобен характер.

На трето място

природозащитниците настояват

за маркиране на пътеките за ползване в прилежащите територии на езерата само с боя, нанесена на камъни на определено разстояние един от друг по периферията на избраната пътека.

И изискват за бъде засилен контролът при движението на посетителите по новомаркираните пътеки.

От WWF припомнят, че още в началото на юли 2020 г. е сезирала с всички тези аргументи Върховна административна прокуратура и Окръжна прокуратура Кюстендил. Като добавят и аргументи за вероятни престъпления според Наказателния кодекс - противозаконно повреждане на защитена територия и местообитания в защитена зона. До този момент обаче , природозащитниците не са получили никакъв отговор на сигнала си. Според тях, до този момент нямало и никаква информация прокуратурата да е предприела някакви стъпки за търсене на наказателна или административна отговорност на когото и да било.

Facebook logo
Бъдете с нас и във