Банкеръ Daily

Общество и политика

Седем висши училища получават статут на изследователски университети

Седем висши училища получават статут на изследователски университети за следващите 4 години. Това са Софийският университет "Св. Климент Охридски", медицинските университети в София, Варна и Пловдив, Техническият университет в София, Химикотехнологичният и металургичен университет и Пловдивският университет "Паисий Хилендарски".

Списъкът беше одобрен от Министерския съвет днес и от 2022 г. ще се актуализира до 1 ноември всяка година.

Изследователските университети ще получат допълнително целево финансиране за развитие на научната дейност от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Седемте университета имат значима по количество и качество научна продукция и най-голям брой цитирания в научната литература, аргументират решението от Министерството на образованието. Със значителен брой защитили докторанти се отличават широкопрофилните университети, а тези с инженерен профил имат научна продукция, видима в международните издания. Всички са със сериозен дял на привлечени средства от международни и национални проекти и програми, както и от договори с български и чужди предприятия.

Алма матер и Медицинският университет в София събират над 5000 точки при необходим минимум от 1000. Между 2000 и 3000 са точките на медицинските университети във Варна и Пловдив и на Техническия университет в София. Химикотехнологичният и Пловдивският университет имат между 1000 и 2000 точки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във