Банкеръ Weekly

Общество и политика

СДЕЛКАТА ЗА ПОЩЕНСКА БАНКА ПРИКЛЮЧВА

Обявата за извънредно общо събрание на акционерите ще бъде ясен знак, че сделката за Пощенската банка е напълно приключила и купувачите са готови да преведат по сметка на БКК останалите 34.2 млн. щ. долара, представляващи окончателната вноска. Преди да направят това, те нямат права на акционери и не могат да разполагат с акциите на БКК, за да гласуват на общите събрания. Това обясни неотдавна в интервю за в. БАНКЕРЪ председателят на съвета на директорите на БПБ Владимир Владимиров.


Като знак по пътя на логиката следва да се тълкува съобщението в Държавен вестник, което се появи миналия петък. След по-малко от месец, на 9 ноември, БПБ ще събере своите акционери на извънредно общо събрание. Публикуваният дневен ред предвижда промени в устава на банката - освобождаване на членовете на съвета на директорите и избор на надзорен съвет. Така ще приключи проточилата се почти година сага около приватизацията на една от най-големите държавни банки в България.


На 14 юли тази година бе подписан договор, с който БКК продаде своя дял от 78% в капитала на Пощенска банка на американската животозастрахователна компания ALICO, дъщерно дружество на най-голямата застрахователна корпорация в света AIG и на гръцката Consolidated Eurofinance - фирма на милиардера Лацис. В деня на подписване на договора купувачите заплатиха 10 процента от договорената сума, или 3.8 млн. щ. долара. Останалите 90% трябва да бъдат преведени в срок до три месеца от датата на подписването на договора, или до 14 ноември тази година.


Новите собственици предвиждат и значителни промени в системата за управление на Пощенска банка. Искреното ни желание е те да са и последни, защото досега БПБ три пъти смени системата си за управление.


От създаването си до 1995 г. тя е управлявана от съвет на директорите с председател Владимир Владимиров. Чрез БКК правителството на Жан Виденов наложи надзорен съвет и назначи управителен съвет начело с Момчил Андреев, който преди това бе началник управление в банката. Администрацията на Стефан Софиянски възстанови едностепенната система за управление и отново назначи за председател на съвета на директорите Владимир Владимиров.


На 9 ноември тази година, само 18 месеца по-късно, новите мажоритарни собственици възстановяват надзорния съвет, който ще им позволи не само да упражняват пряк контрол върху мениджмънта на банката, но и да правят промени в него по всяко време.


Въпреки че кадровите списъци се пазят в тайна, отсега се говори, че изпълнителният директор Евгений Тодоров, който преди да постъпи на работа в Пощенска банка бе ликвидатор на БЗПБ, няма да фигурира в новия Управителен съвет. Междувременно той бе избран, за изпълнителен директор на Български пенсионен фонд АД, чийто учредител е Българо-холандски приватизационен фонд.


Най-вероятно сегашните изпълнителни директори на БПБ - Владимир Владимиров и Рени Петкова, ще запазят местата си и в новия управителен съвет. Така ще се осигури приемствеността между стария и новия подход към мениджмънта, а банката ще осъществи плавен преход от държавна към частна собственост.

Facebook logo
Бъдете с нас и във