Банкеръ Weekly

Общество и политика

СДЕЛКАТА ОББ-ЕБВР СЕ РЕШАВА ВЪВ ВТОРНИК

На 15 юли тази година бордът на директорите на ЕБВР

трябва да вземе окончателно решение за сделката по приватизацията

на ОББ. Ако то бъде положително, в рамките на една седмица Банковата

консолидационна компания ще продаде акциите си в ОББ на потенциалните

купувачи. Според председателя на управителния съвет на ОББ Олег

Недялков още преди месец сделката е получила предварителното одобрение

на специализирания комитет, който отговаря за инвестициите на

европейската банка.

ЕБВР и БУЛБАНК се предвижда да придобият по 35% от

държавното участие в капитала на ОББ. Останалите 30% ще станат

собственост на американската фирма Openhamer Investment. Ако операцията

бъде успешно осъществена, на общото събрание на ОББ на 25 юли

новите собственици ще гласуват за увеличение на капитала на банката.

Според проекта общият размер на инвестицията трябва да достигне

30 млн. щ. долара. Освен това се предвижда събранието да вземе

решение и за преминаване на банката от двустепенна система на

управление в едностепенна, като за целта ще бъдат направени съответните

промени в устава и ще се прекрати мандата и правомощията на досегашните

членове на надзорния и управителния съвети. Според проекта кредитната

институция ще се управлява от деветчленен съвет на директорите.

В момента по договор за взаимно сътрудничество (twinning

agrееment) ОББ работи с екип на Alliet Irish Banks (Обединените

ирландски банки) по вътрешноинституционалното й укрепване, обучението

на персонала и промяната на управленската структура. Банката е

напълно готова за осъществяването на проекта с европейската банка,

твърди председателят на управителния й съвет Олег Недялков.

Facebook logo
Бъдете с нас и във