Банкеръ Weekly

Общество и политика

САЩ ОТПУСКАТ БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕПОЗИТАР


Американската агенция за международно развитие ще предостави безвъзмездна помощ за Централния депозитар. Това е записано в Меморандума за разбирателство между правителствата на САЩ и България, който бе одобрен от парламента. На практика меморандумът бе подписан още на 6 февруари тази година. Помощта ще се изразява в оценка на нуждите на Централния депозитар, проучване на наличните компютърни и счетоводни системи, както и препоръки за хардуера, софтуера и комуникационните системи, които трябва да бъдат придобити. Така изброена, помощта би подпомогнала по-скоро американската агенция и специалистите й, които ще оползотворят въпросните суми. Добре е поне, че международната подкрепа предвижда и закупуването и инсталирането на компютърната система, иначе е жалко да се трошат депутатски заплати. Агенцията поема също така ангажимента да обучи служителите на Централния депозитар.


В парламента обаче депутатите от левицата имаха притеснения от друго естество: дали правителството е наясно какъв модел на капиталовия пазар ще се използва у нас, защото преди година и половина Българска фондова борса получи безвъзмездна помощ от френското правителство. А американската агенция ще препоръча собствения си хардуер и софтуер. Така неизбежно ще се получи разминаване между двете системи в двете най-важни звена на капиталовия пазар. По неписано правило всички тези съмнения бяха разбити от председателя на Бюджетната комисия Йордан Цонев, който предупреди, че никъде в споразумението не става въпрос за избиране на определен модел и страната ни няма ангажимент за възприемането на американския.


Сякаш е толкова сложно да се проумее, че двете звена на капиталовия пазар няма да могат да говорят на общ език помежду си, ако ползват различни езици (софтуер).


В меморандума обаче американската агенция поставя и друго условие - оборудването, което тя ще ни предостави, да бъде освободено от всякакви данъци (включително и ДДС), мита и такси. Именно този факт наложи и съгласието на депутатите.


За да предостави тази безвъзмездна помощ, американската Агенция за международно развитие поставя и няколко специфични условия. Едното от тях е правителството да се ангажира със създаването на необходимата законодателна база, която ще позволи на Централния депозитар да извършва клиринг, сетълмент, отговорно пазене на всички ценни книжа, да осъществява регистриране на сделки с ценни книжа, извършени на регулиран борсов пазар, да регистрира промяна на собствеността върху акции при дарения или други безвъзмездни прехвърляния.


Най-нелогичното в одобрения от парламента меморандум е, че оборудването ще бъде собственост на американската агенция за времето на действието му. Предвижда се едва след пет години собствеността му да се прехвърли на българското правителство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във