Банкеръ Weekly

Общество и политика

САШО ДОНЧЕВ НЕ Е СИН НА РОКФЕЛЕР, ЗА ДА СИ РАЗМАХВА ПАРИТЕ

Г-н Павлов, според вас какви са мотивите за напускането на Сашо Дончев от надзорния съвет на Кредитна банка?


- Не бих могъл да кажа. Още на миналото събрание Сашо искаше да излезе, защото действително е прекалено натоварен. В този случай е абсолютно нормално.


Самоотводът на Сашо Дончев може ли да означава, че Овъргаз Инк. ще си оттегли предложението до БНБ да закупи 50% от капитала на Кредитна банка?


- Аз не мога да решавам. Първо, Сашо Дончев не е физическо лице, което има 100 млн. щ. долара и син на Рокфелер, за да си размахва парите напред назад. Те са на някакво акционерно дружество и управителният или по-скоро надзорният му съвет ще реши. Второ, Сашо Дончев не може да каже нито - да, нито - не. Той изпълнява решенията на своите органи и предполагам, че ще се изпълнят, тъй като знам, че има такива решения на събранието на дружеството.


С колко процента Овъргаз Инк. е акционер в Кредитна банка?


- О, не мога да ви кажа. Не знам.


Според вас какви са мотивите за вливането на БТИБ в Кредитна банка?


- В целия свят компаниите и банките се обединяват. Даймлер Бенц и Крайслер се обединиха, преди това пък го направиха и най-големите конкуренти - SBC и UBS. Нали и в България трябва да има някакъв разум, че парите не могат да станат повече, отколкото са, освен да се обединяват, за да могат да имат по-голяма стойност. Нормално е банките да се обединяват. Ние не сме избрали БТИБ. Просто нейното ръководство намери интерес в такава сделка. Според мен това е абсолютно разумно и трябва да бъде пример за обединяване на капитали в страната в положителния смисъл.


Учудва ме, че другите банки, които не могат да съберат капитал от 10 млрд. лв., не са побързали да го направят.


Предполагаше се, че Васил Божков ще бъде предложен за нов член на надзорния съвет на Кредитна банка. Защо на събранието нямаше подобно предложение за гласуване?


- Рано е да се говори по този въпрос, тъй като самото вливане все още не е факт. Значи все още има теоретични възможности тази сделка да не се осъществи. Когато тя стане факт, естествено е, че всеки един акционер има право на място в управителния и надзорния съвет на банката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във